Jak zostać audytorem?

0

Audytor to coraz częściej poszukiwany pracownik. Wiele firm wdraża kolejne certyfikowane normy i aby utrzymać systemy konieczne jest przeprowadzanie audytów wewnętrznych, czy recertyfikacyjnych. Osoby przeprowadzające kontrole specjalizują się  w określonej normie np. audytor systemu zarządzania jakością, czy audytor wiodący ISO 50001, czyli normy odpowiadającej za System Zarządzania Energią.

Czym zajmuje się biuro księgowe?

0

Biura księgowe to firmy outsourcingowe wyręczające przedsiębiorców z konieczności zajmowania się procesami księgowymi związanymi z ich działalnością. Najczęściej z ich usług korzystają mikroprzedsiębiorstwa, które często nie dysponują pracownikami o wystarczającej wiedzy merytorycznej do podejmowania się własnoręcznych rozliczeń oraz małe firmy, dla których stworzenie wewnętrznego działu księgowego byłoby nieopłacalne.

Coaching managerski – kompetencje niezbędne każdemu managerowi

0

Coraz większe trudności z pozyskiwaniem wartościowych pracowników, a także utrzymania ich w szeregach firmy zmusza organizacja do podejmowania wielu działań. Jednym z nich jest niewątpliwie inwestowanie w rozwój kadry managerskiej, co w konsekwencji prowadzi do efektywnego wykorzystania potencjału i kompetencji zatrudnionych pracowników. Jakie kompetencje są szczególnie cenione przez rynek? W jaki sposób można je wykształcić w kadrze managerskiej?

Czym jest coaching managerski?

Najogólniej rzecz ujmując przez coaching managerski rozumieć należy proces polegający na rozwoju i zarządzaniu potencjałem zawodowym. Prowadzi on do wykształcenia szeregu kompetencji, które skutkują pozytywnymi zmianami dla managera i jego podwładnych, a w konsekwencji przekładają się również na wymierne korzyści dla organizacji.

Odmianą coachingu skierowanego do osób zajmujących najwyższe pozycje w korporacyjnej hierarchii jest executive coaching, koncentrujący się zwykle na kwestiach przywództwa, strategii oraz zarządzania zespołem. W naprawie realizacji na linii manager – zespół pomaga z kolei coaching managerski. W jego ramach niwelowane są wszelkie błędy i niedociągnięcia związane z codzienną pracą managera, co w efekcie prowadzi nie tylko do poprawy samooceny i satysfakcji zawodowej, ale również wykształcenia nienagannych zdolności komunikacyjnych czy poprawy efektywności działania.

Cel i korzyści płynące z coachingu managerskiego

Głównym celem coachingu managerskiego jest niewątpliwie podniesienie poziomu potencjału zawodowego managera oraz jego pewności siebie, co w konsekwencji prowadzi do wymiernych korzyści biznesowych dla całej organizacji. Niezaprzeczalnie zmieniające się otoczenie biznesowe, skutkuje istotną zmianą samej funkcji managera, który już dawno przestał być jedynie kontrolerem i nadzorcą, lecz zaczął pełnić funkcję lidera, motywatora, inspiratora czy wreszcie psychologa. Wymaga się od niego nie tylko umiejętności zarządzania sobą w czasie, posiadania wizji, umiejętności słuchania, delegowania obowiązków i udzielania informacji zwrotnej, ale również motywowania, umiejętności zarządzania konfliktami, zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji  czy nawet posiadania ogromnych pokładów kreatywności. Znalezienie kandydata, który doskonale wpisywałby się w profil managera łączącego w jednej osobie tak wiele interdyscyplinarnych kwalifikacji jest niezwykle trudne, stąd też rosnące znaczenie coachingu managerskiego.

Jakie korzyści niesie za sobą profesjonalny coaching managerski? Rozwój kompetencji managerskich to ogromne korzyści nie tylko dla samego managera, ale również jego podwładnych i całej organizacji. Manager posiadający doskonały zmysł obserwatorski, potrafiący słuchać i rozmawiać to gwarancja dopasowania stylu pracy do poziomu kompetencji podwładnych, skuteczniejszy dobór metod motywacyjnych, a co za tym idzie oszczędność czasu i wzrost efektywności działania. Znajomość kompetencji i potencjału drzemiącego w pracownikach to również skuteczniejsze zarządzanie zmianą oraz sposobność oferowania atrakcyjnych i dopasowanych do oczekiwań pracowników możliwości rozwoju – delegowania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. Mówiąc o korzyściach dla organizacji wspomnieć należy przede wszystkim o optymalnym wykorzystaniu potencjału i kompetencji pracowników, co prowadzi do wzrostu efektywności działania, a także poziomu motywacji i zaangażowania. Nie bez znaczenia są również wzrost poczucia odpowiedzialności wśród pracowników, ich identyfikowanie się z wizją i misją firmy, poprawa jakości relacji w firmie, a także promowanie idei ciągłego samodoskonalenia. W efekcie organizacja może liczyć na skuteczną realizację złożonych celów, istotną redukcję kosztów w obszarze zasobów ludzkich, poprzez obniżenie wskaźnika fluktuacji kadry, a przy tym skutecznie budować wizerunek pracodawcy koncentrującego się na rozwoju pracownika.

Profesjonalne szkolenia dla menedżerów

Realizacja takiego scenariusza nie jest jednak łatwym zadaniem. Wymaga obustronnego zaangażowania oraz czasu. Istotną rolę odgrywa również sam coach, któremu powierzona zostanie misja odkrycia potencjału drzemiącego w zarządzającym. Duża popularność usług związanych z rozwojem osobistym przekłada się bezpośrednio na liczbę podmiotów oferujących sesje i szkolenia coachingowe. Niestety nie każdy z tych podmiotów oferuje szkolenia managerów na poziomie pozwalającym na realizacje wymienionych powyżej korzyści. Kluczem do sukcesu staje się zatem wybór odpowiedniego podmiotu szkoleniowego.

Czym sugerować się wybierając szkolenia managerskie? Coaching managerski powinien w jak największym stopniu odpowiadać potrzebom konkretnego managera, dlatego też pierwszym krokiem wyboru powinno być określenie celów, jakie poprzez szkolenie mają zostać osiągnięte. Wiedza taka pozwoli już na wstępie określić kluczowe parametry szkolenia i tym samym ułatwić jego ostateczny wybór. Zdecydowanie najbardziej wartościowe szkolenie to szkolenia koncentrujące się na praktyce i wykorzystaniu technik coachingowych w codziennej pracy managera. Omawiane na realnych przykładach biznesowych zgłaszanych przez uczestników szkolenia i nieograniczające się jedynie do prowadzenia rozmów rozwojowych. Szkolenie tego typu posiada w swojej ofercie m. in. EY Academy of Business: http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/coaching-menedzerski,99/.

Profesjonalne szkolenie to niewątpliwie zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu, coachów posiadających doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzić mogą również międzynarodowe certyfikaty: ICF (International Coach Federation) czy ICC (International Coaching Community), dlatego i na takie aspekty warto zwrócić uwagę dokonując wyboru firmy szkoleniowej. Obranie takiej strategii niewątpliwie zmniejszy ryzyko nietrafionej decyzji i wyboru szkolenia, które nie spełni oczekiwań zarówno managera jak i organizacji, w której jest zatrudniony.

Artykuł sponsorowany.

Jak negocjować podwyżkę? Skuteczne sposoby by pracodawca dał ci większe wynagrodzenie

0

Przez całe życie większość ludzi powtarza sobie a później swoim dzieciom w szkole czy na studiach, że jeżeli będziemy pracować dobrze, starać się, docenią nas za dobre wyniki. Niestety z czasem większość z nas zaczyna twierdzić, że przykłada się do swoich powierzonych obowiązków, ale na podwyżkę, czy zmianę stanowiska na lepsze nie ma co liczyć. Woli stać w tym samym miejscu i nie wychylać się z podwyżką lub awansem – bo znowu zostaniemy odesłani z kwitkiem, tłumaczonym a to ciężkimi czasami, a to problemami finansowymi firmy, a to reorganizacją. Ale co zrobić aby trudniej nas były z kwitkiem odesłać?

Jak negocjować podwyżkę? Skuteczne sposoby by pracodawca dał ci większe wynagrodzenie

Pokaż przełożonym, ile zarabiasz dla tej firmy

Zatrudniony pracownik w firmie wynagrodzenia nigdy nie dostaje na piękne oczy, musi na nie zapracować zarabiając pieniądze dla firmy. Pracodawcy oczekują od nas wymiernych efektów pracy, i na nich powinniśmy się skupić. Jeżeli w firmie była przeprowadzona ocena okresowa, może warto skorzystać z okazji kiedy wyróżniałeś się na tle całego zespołu? Warto wszystkie swoje osiągnięcia spisywać na karce, tak aby przełożony dokładnie mógł ocenić jak wiele zarabiasz dla firmy.

Poszukaj alternatywy

Jeżeli uważasz, że jesteś wartościowym pracownikiem, wiele pracy i zaangażowania wnosisz do firmy w której obecnie pracujesz, a mimo wszystko przełożeni nie chcą nagrodzić Ciebie premią lub podwyżką warto pomyśleć o alternatywnej pracy. Czasami samo postawienie przełożonych, o innej ofercie pracy może zdziałać wiele dobrego i kierownictwo będzie chciało nas zatrzymać. Jeżeli jednak tak nie będzie…warto faktycznie skorzystać z lepszej oferty pracy.

Pensje stoją w miejscu a wszystko drożeje

Jeżeli przy dużej inflacji koszty życia rosną, a wynagrodzenia nie, to de facto zarabiamy mniej. Jest to oczywiście argument renegocjacji płac, jednak pracodawcy nie lubią określenia podwyżka. Dlatego też, warto z pracodawcą rozmawiać o waloryzacji wynagrodzenia, niż o samej podwyżce. Pracodawca znacznie przychylniej spojrzy na taką sytuację i może uda się wynegocjować wyższą pensję.

Nie zawsze pieniądze

Firma nie zawsze może pozwolić nam na nasze wyższe wynagrodzenie. Jeżeli mamy taką świadomość, może firma jest w stanie zaspokoić nasze inne potrzeby? Czasami pracodawca jest w stanie dać nam coś innego niż pieniądze i jest ta niego i samej kondycji firmy znacznie łatwiejsze do zaakceptowania. Mogą to być różnego rodzaju kursy i szkolenia podwyższające nasze umiejętności, ubezpieczenia zdrowotne dla siebie i członków rodziny, czy karty uprawniające do darmowych wejść na zajęcia sportowe. Gdybyśmy musieli zapłacić z własnych pieniędzy, byłby to znaczny koszt, jednak dla firmy jako pakiet jest to znacznie mniejszy koszt.

Sprawdź zarobki w Twojej branży

Bardzo dobrym argumentem kiedy rozmawiamy z pracodawcą o podwyżce jest porównanie swoich zarobków ze średnimi pensjami dla naszej branży czy zawodu. Mogą one być na tyle przekonywujące, że pracodawca zgodzi się na stopniowe podwyższanie naszej pensji.

Jak widać na powyższych przykładach wynegocjowanie podwyżki jest trudne, ale nie niemożliwe. Warto sprawdzić wszystkie możliwości zanim poddamy się lub po prostu zaczniemy szukać innej pracy.

Jak zarządzać czasem? Skuteczne metody i techniki

0


Skuteczne zarządzanie czasem dla osoby, która wcześniej nie miała z żadną metodą lub techniką do czynienia jest czymś niemożliwym do wykonania. Często myślimy, że takie metody tak naprawdę są niezwykle trudne i wymagają od nas sporego zaangażowania. Jesteśmy w błędzie, dlatego też warto poznać jedną z najprostszych metod – metodę ABC.

Metoda ABC to niezwykle prosty i bardzo praktyczny pomysł na to, jak posegregować swoje zadania i czas, tak aby zająć się najpierw realizacją tych najważniejszych i muszą być wykonane najszybciej, a następnie przejść do zadań mniej istotnych. Metoda ABC to skuteczny sposób na zarządzanie swoim czasem i posegregowanie go wedle konkretnych zadań. Metoda ABC opiera się w głównej mierze na zasadzie Pareto, która mówi że 80% konsekwencji wpływa na 20% przyczyn. Oczywiście stosunek 80 do 20 jest umowny, ale mniej więcej pokrywa się statystycznie z taką wartością.

Jak zacząć zarządzać czasem?

Niezwykle prosto. Sięgnij po kartkę papieru, wyznacz długopisem lub ołówkiem trzy kolumny, a następnie oznacz je literami A,B, C. W każdej z tych kolumn zacznij zapisywać swoje aktualne zadania, na początku nie porywaj się aby zaplanować cały tydzień czy miesiąc, ponieważ na początku musisz opanować metodę aby zacząć stosować ją w coraz dłuższych odcinkach czasu.

Aby prawidłowo wypełnić tabelkę należy wpisywać zadania według nadanych im priorytetów A, B i C. To właśnie te trzy grupy będą określały kolejność i priorytet wykonywanych działań.

Grupa A – to niezwykle istotne czynności, które musisz wykonać sam i jak najszybciej. Stanowią one około 20% wszystkich naszych działań, natomiast wpływają nawet na 80% naszych dochodów, obowiązków czy też samej wydajności.

Grupa B – to czynności ważne, ale nie musisz ich wykonać sam i możesz je wykonać po wykonaniu czynności z grupy A. Są to zadania, które należy wykonać wszystkie. Są one niższym priorytetem, ale będą miały także istotny wpływ na naszą produktywność i efekt końcowy.

Grupa C – to czynności lub zadania mało ważne, które nie musisz w danej chwili wykonać, jeżeli brakuje Tobie czasu. W związku z czym można je wykonać w wolej chwili. Są to czynność związane bardziej ze sprawami codziennymi, cyklicznymi lub takimi, które możemy wykonać bez zbytniego angażowania się pomiędzy istotniejszymi zadaniami.

Myślę, że najrozsądniejszym podejściem do priorytetów i tego jak je sklasyfikować jest zastanowienie się nad tym co stanie się pozytywnego kiedy wykonamy dane zadanie, a co jeżeli jego nie wykonamy. Po sporządzeniu takiej listy powinniśmy zawsze mieć ją ze sobą, nie możemy przywalić jej stertą papierów i zwyczajnie zapomnieć o niej. Zawsze musimy mieć nad nią kontrolę, nanosić ewentualne korekty czy też wprowadzać uaktualnienia. Dopiero w momencie kiedy będziemy skrupulatnie podchodzić do sporządzonej listy metoda zarządzania czasem ABC okaże się nie tylko łatwa, ale także skuteczna. Co zyskamy? Czas, naszą produktywność, zostaniemy docenieni wśród przełożonych oraz co istotne nasze dochody będą mogły wzrosnąć.

Kiedy umowa o pracę na czas nieokreślony?

0

Umowa o pracę na czas nieokreślony to jedna z najpopularniejszych rodzajów umów regulujących stosunek pracy pracownika wobec pracodawcy. Jest to też jedna z najbardziej pożądanych rodzajów umów przez pracowników ze względu na liczne korzyści płynące nie tylko względem posiadanej pracy, ale także jeżeli mamy pozytywną historię kredytową możemy otrzymać łatwo kredyt, czy też odpisać umowę abonamentową na telefon komórkowy.

Kiedy umowa o pracę na czas nieokreślony?

Jednak kiedy mamy szansę na umowę o pracę na czas nieokreślony zgodnie z prawem, odpowiedź nie jest łatwa. Oczywiście najkorzystniej dla nas kiedy pracodawca sam na początku zaproponuje nam umowę o pracę na czas nieokreślony, jednak nie zawsze tak jest.

Praca w charakterze zwykłego pracownika

Jeżeli pracujemy w charakterze zwykłego pracownika wykonującego pracę biurową, księgową, rachunkową czy też fizyczną gdzie faktycznie wykonuje się pracę dla pracodawcy a nie dla kontrahenta tego pracodawcy – co ma miejsce w przypadku agencji tymczasowej pracy. Zgodnie z art. 25 1 § 1 Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jak wynika z tego przepisu jest to podstawowa regulacja, która skutkuje tym, że umowa na czas określony po przekroczeniu jednego z tych warunków przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Praca w charakterze pracownika tymczasowego

W momencie kiedy jesteśmy zatrudnieni w charakterze pracownika tymczasowego gdzie wykonujemy pracę nie dla samej agencji pracy tymczasowej bezpośrednio, a dla kontrahenta tej firmy mają zastosowanie inne artykuły. Wtedy zgodnie z taką sytuacją ma artykuł 21 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zgodnie z którym do umów o pracę zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy. Co więcej, w takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 7 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zgodnie z którym agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony, więc zgodnie z tymi przepisami nie ma możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych na czas nieokreślony. Zgodnie z czym czy to po przekroczeniu 33 miesięcy pracy dla jednego pracodawcy, czy też 4 podpisana umowa na czas określony nigdy nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony a tym samym nie skorzystamy z wielu profitów jakie niesie ze sobą umowa na czas niekreślony.

Analizując powyższe sytuacje w momencie kiedy podpisujemy umowę o pracę powinniśmy przemyśleć kwestię rodzaju odpisywanej umowy. Jak wynika z obowiązującego praca nie każdy przypadek będzie dla nas dobrym rozwiązaniem. Oczywiście jeżeli decydujemy się na pracę tymczasową możemy być pewni, że stosunek naszej pracy wobec agencji pracy tymczasowej nie ulegnie zmianie. A tym samym jeżeli chcemy pracować na umowę o pracę na czas niekreślony powinniśmy poszukać pracodawcy, który zatrudni nas nie w charakterze pracownika tymczasowego.

Organizer dnia, czyli wszystko o plannerach czasu

0

W dzisiejszych czasach zdominowanymi przez różnego rodzaju urządzenia elektroniczne mogłoby się wydawać że wszystkie notatki i plany przechowujemy właśnie w pamięci urządzeń mobilnych i komputera a papierowe kalendarze i plannery to przeżytek. Więc dlaczego z roku na rok papierowe plannery stają się coraz bardziej popularne i znajdziemy je nie tylko w księgarniach, ale także możemy ściągnąć je z internetu i wydrukować wersje papierowe? Oto kilka zalet, w których plannery w wersji papierowej są znacznie lepsze niż ich cyfrowe odpowiedniki.

Organizer dnia, czyli wszystko o plannerach czasu

Lepiej zapamiętasz informacje

Wiele przeprowadzonych badań wskazuje, że ręczne zapisywanie informacji pozwala nam znacznie skutecznej zapamiętywać informacje, niż wpisywanie ich w urządzenia elektroniczne. Istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że zapamiętamy jakieś wydarzenie jeżeli zapiszemy je na kartce niż wpiszemy je na klawiaturze do pamięci komputera. Pisanie aktywizuje odpowiedzialne za uczenie się obszary mózgu a tym samym koncentrujemy się na zapisywanej informacji.

Jesteśmy bardziej skupieni

Telefon, tablet czy komputer jest urządzeniem multi-funkcyjnym , a tym samym posiada znacznie więcej bodźców rozpraszających niż kalendarz czy plenner w formie papierowej. W plannerze nie znajdziemy innych informacji niż tych zapisanych przez nas, a tym samym nie będzie nas rozpraszać przychodzący e-mail, sms czy powiadomienie z mediów społecznościowych. Planner w wersji papierowej pozwala skupić się na czynności planowania a nie szeregu innych.

Łatwość obsługi

Papierowy planner nie wymaga od nas zdobywania nowych umiejętności. Otwieramy notes i zapisujemy. Jest to znacznie mniej czasochłonne, niż uruchomienie aplikacji, wypełnienie rubryk które są niezbędne do zapisania informacji. Nie musimy obawiać się, że wyczerpie się bateria kiedy będziemy potrzebowali zaglądnąć do plannera czy też nie musimy się logować do niego aby mieć dostęp do zapisanych informacji.

Planner jest uniwersalny

Planner zawiera kalendarz, listę rzeczy do zrobienia, listę celów jakie chcemy osiągnąć, miejsce na notatki, rysunki czy inne dodatkowe informacje. Papierowy plenner pozwala na szybkie przeglądanie informacji zarówno wstecz, jak i nadpisanych do przodu.

Uwolnij swoją kreatywność

Prowadząc nawet zwykły kalendarz posiadamy znacznie więcej swobody w ekspresji swoich notatek, formułowania notatek, czy rysunków iż aplikacja na komputerze lub telefonie. Możemy robić listy, łączyć wątki, rysować czy oznaczać dla nas istotne informacje i wydarzenia.

Jak widać na powyższych przykładach używanie papierowego plannera jest znacznie łatwiejsze, kreatywniejsze a przy tym znacznie szybsze niż używania wersji elektronicznej. Nie tylko zyskujemy podręczne narzędzie, które usprawni nam planowanie całego dnia, ale co istotne nigdy nas nie zawiedzie rozładowaną baterią czy awarią aplikacji – co w przypadku istotnych informacji jest niezwykle istotne. Nic gorsze niż stracenie istotnych dla nas danych, które są nie do odtworzenia w łatwy sposób. A czasami ich odtworzenie jest niemożliwe przez co możemy ponieść znaczne koszty.

Typy pracowników którzy zawsze będą narzekali na szefa

0

 

Każdemu kiedyś zdarzyło się narzekanie na swojego przełożonego. Nic w tym dziwnego, każdy ma gorszy dzień, a nieporozumienia zdarzają się. Są jednaj typy pracowników, którzy niezależnie od okoliczności będą zawsze narzekać na swojego szefa.

Typy pracowników którzy zawsze będą narzekali na szefa

Pierwszy rodzaj to pracownik przeświadczony o swoim geniuszu. Wprawdzie studia skończył pół roku temu, ale poznał tam filozofie biznesowe popularne w Stanach Zjednoczonych i Australii i doskonale wie jak przełożyć to na trzyosobową firmę w Polsce. Szef nie zna się na niczym i co gorsze nie bierze pod uwagę rad młodej gwiazdy biznesu. Pracownik ten odznacza się brakiem pokory, niechęcią do dalszego uczenia, marzeniami o fotelu prezesa po trzech tygodniach pracy. Jest oburzony, że nie została mu zaproponowana umowa na czas nieokreślony po pierwszych trzech dniach przychodzenia punktualnie do pracy. Marzy o wielkiej karierze, ale nie ma zamiaru zaczynać od podstaw. W końcu skończył dobre studia.
Kolejny narzekający na szefa to pracownik roztargniony. Jest zawsze spóźniony, ale ma czas na wypicie porannej kawy. Nie wywiązuje się terminowo z powierzonych zadań, ale nie widzi w tym swojej winy. Szef oczekuje od niego rzeczy niemożliwych do wykonania w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy, ale nie ma zamiaru zrezygnować z trzech przerw kawowych, odwiedzenia pań z księgowości i przerwy na lunch. Nie szanuje czasu innych, wszyscy czekają na niego i efekty jego pracy. Pracuje w tej firmie od dwudziestu lat więc nie przyjmuje poleceń od osób młodszych stażem.


Pracownik, który nadal szuka swojej wymarzonej pracy. Do tej firmy trafił przypadkowo, nie dostał pracy w zawodzie, ale kredyty muszą być spłacone. Wykonuje swoją pracę byle jak i w najłatwiejszy z możliwych sposobów. Nie planuje dalszego rozwoju, a pracę traktuje jako przystanek w dalszej karierze. Nie rozumie oczekiwań szefa, nie przykłada większej wagi do powierzanych zadań. Nie rozumie wielu rzeczy, ale nie też zamiaru zrozumieć. Jest tutaj na chwilę. Głównie pozoruje wykonywanie pracy w oczekiwaniu na lepsze propozycje. Ekstremalna wersja tego typu – zostaje w pracy, której nigdy nie lubił. Obwinia wszystkich o swoje niepowodzenia, ale tkwi w tym miejscu, bo nie udało mu się znaleźć nic lepszego. Pracę traktuje jak karę.
Pracownik niedoceniony finansowo to także typ pracownika narzekający na szefa. O ile powyższe przykłady to przykłady pracowników, którzy znaleźli się w nieodpowiednim miejscu i na nieodpowiednim stanowisku o tyle ten pracownik uwielbia swoją pracę. Jest w niej doskonały, stara się, zostaje po godzinach, kształci się dodatkowo na własną rękę, jest bardzo lubiany przez współpracowników i pracuje w jednej firmie wiele lat. Niestety zarabia poniżej swoich kwalifikacji. Nie dostanie podwyżki, bo wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że po prostu jest. Nikt nie spodziewa się, że mógłby odejść. Jest przywiązany do swojej pracy i kolegów, których spotyka codziennie od lat. Narzeka na małe zarobki, ale ma satysfakcję z pracy, która na razie jest małą rekompensatą. Szef po latach staje się jego dobrym znajomym więc głupio prosić znajomego o podwyżkę. Odejdzie podkupiony przez konkurencję.
Typy narzekających pracowników mogą wydawać się przerysowane, ale każdy po chwili uśmiechu pomyśli sobie „Tak było, miałem podobną sytuację”/ Może dlatego warto zastanowić się nad ścieżką swojej kariery, nie decydować się na pracę, która wykracza poza nasze kompetencje, ale nie zadowalać się pracą, która jest poniżej tych kompetencji. W każdej pracy liczy się ciągły rozwój. Jednak relacja szef-pracownik powinna być dwustronna. Za okazane starania i serce włożone w pracę pracownik oczekuje odpowiedniego wynagrodzenia. Nie będzie narzekał jeżeli szef to uwzględni.

Jak się zmotywować do pracy aby pracować wydajniej

0

 

W dobie nieustającego wyścigu szczurów, gdzie zlecenie goni zlecenie tak, że czasem sami nie wiemy w co włożyć ręce i ciężko myśleć o jakimkolwiek odpoczynku pewnie wielu z nas zadaje sobie pytanie jak sprawić, aby nasza praca była bardziej efektywna, lepsza, a przede wszystkim co zrobić aby do tej pracy dobrze się przygotować i zmotywować.  Poniżej przedstawionych zostało kilka niezawodnych sposobów na zmotywowanie się do efektywniejszej pracy.

 

Jak zmotywować się do wydajniejszej pracy

Najlepszym i najważniejszym sposobem na wydajniejszą pracę jest właściwie planowanie, ponieważ nie musimy już tracić czasu na przypominanie sobie, co takiego mieliśmy do wykonania danego dnia, a możliwie od razu zabieramy się do pracy. Unikamy przy tym stresu i ciągłego przeświadczenia że o czymś zapomnieliśmy czy że nie wystarczy nam na coś czasu.
Najlepiej podzielić to planowanie na trzy etapy- miesięczne, tygodniowe i dzienne. Warto także wyznaczać sobie pewien zakres czasu na wykonanie konkretnego zadania, bowiem zmotywuje to nas aby skończyć je jak najszybciej, a przy okazji będziemy w stanie określić, ile mniej więcej potrzebujemy czasu na wykonanie danej czynności.
Drugą dobrą metodą na lepszą motywację do pracy jest nagradzanie siebie samych drobnymi prezentami czy wyznaczeniem czasu wolnego, który spędzimy w ciekawszy sposób niż leżąc na kanapie przed telewizorem. Prezentem może być książka, drobny kosmetyk czy coś do ubrania, nie chodzi tu o to aby wydać miliony a czuć się po prostu docenionym przez samych siebie. Powinniśmy pamiętać także o zagospodarowaniu czasu na wyładowanie się, szczególnie pomoże nam w tym uprawianie jakiegokolwiek sportu, jednak spacer czy kąpiel w wannie również mogą dać radę. Pomoże nam to wyłączyć na jakiś czas myślenie wyłącznie o pracy, a także rozładuje stres i sprawi, że nabierzemy nowej energii do działania, nieraz taki reset potrafi podsunąć sporo nowych pomysłów do pracy.
Inwestycja we własny rozwój również może okazać się tu pomocna. Nieważne czy chodzi o szkolenie, studia czy choćby przeczytanie książki w danym kierunku, bogatsi w nową wiedzę będziemy mieli ochotę od razu wdrożyć ją w tymczasowe działania a poza tym poczujemy się pewniej.


Należy pamiętać również o unikaniu wszelkiego rodzaju rozpraszaczy. W miarę możliwości powinniśmy odciąć sobie dostęp na czas pracy do wszelkiego rodzaju komunikatorów czy portali społecznościowych, lub gdy nie mamy takiej opcji po prostu starać się przeznaczać na nie jak najmniej czasu.
W trakcie pracy warto również wyznaczyć sobie dany czas na przerwy podczas których odpoczniemy, zbierzemy myśli i gotowi do dalszego działania powrócimy do pracy.
Pamiętajmy również o pozytywnym myśleniu względem siebie samych, nic tak bowiem nie demotywuje jak założenie, że nie damy sobie rady z pewnymi zadaniami. Ostatnim, mało ważnym ale także przydatnym aspektem jest utrzymywanie w naszym miejscu pracy porządku, tak aby nic nie rozpraszało naszej uwagi a sama praca wychodziła nam po prostu lepiej. W miarę możliwości warto zadbać także o ciekawe dekoracje które umilą nam pobyt na stanowisku pracy.
Pamiętajmy, że nie sztuką jest spędzać w pracy niezliczoną ilość godzin robiąc przy tym niejednokrotnie nadgodziny, a wykorzystać jak najlepiej najkrótszy obszar czasowy dzięki dobrej organizacji a przede wszystkim motywacji dającej nam siłę do wydajniejszej pracy.

Czym są ceny transferowe?

0

Cena jest rozumiana jako wartość należna sprzedającemu za produkty i usługi, które są przedmiotem transakcji. Spośród nich wyróżnia się między innymi ceny transferowe. Zobacz, kiedy można o nich mówić, na czym polegają i w jaki sposób się je oblicza.

ZOBACZ TEŻ