Kariera w IT. Dlaczego warto szukać pracy w branży komputerowej?

0

Współczesny rozwój technologii informatycznych sprawił, że praktycznie żadna firma nie może istnieć bez zaplecza informatycznego, czy to w związku z przygotowywaniem oferty, obsługi sprzedaży czy kontaktach z hurtowniami i innymi firmami współpracującymi. Wszystkie firmy w mniejszym lub większym opierają swoje funkcjonowanie na podstawie technologii komputerowych. Taka sytuacja ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie specjalistów IT, w związku z czym ich liczba z roku na rok sukcesywnie rośnie.

Kariera w IT

Branża komputerowa jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów zatrudnienia, przez co praca w IT pod wieloma względami ma bardo wiele zalet.

Branża IT szuka sama najlepszych pracowników

Osoby posiadające bardzo dużą wiedzę i doświadczenie mogą liczyć na te najlepsze oferty pracy oraz bardzo wysokie zarobki. Ta branża bardzo docenia wybitnych pracowników. Co istotne – najlepsi specjaliści są poszukiwani przez tak zwanych łowców głów, którzy starają się przekonać ich do zmiany pracy oferują lepsze warunki pracy. Czy to większa pensja, dodatkowe świadczenia takie jak prywatna opieka medyczna, karnety na siłownię czy inne modne dodatki znacznie podnoszące atrakcyjność oferty pracy. Ponadto praktycznie zawsze możemy liczyć na bezpłatne szkolenia czy warsztaty, które podnoszą umiejętności i wiedzę.

Nie musisz mieć odpowiednio wykształcenia

W branży komputerowej nic nie stoi na przeszkodzie aby znaleźć pracę nawet nie posiadając odpowiedniego wykształcenia właśnie w kierunku informatycznym. Podczas rekrutacji dla pracodawcy znacznie ważniejsza jest wiedza i umiejętności, które mogliśmy zdobyć niekoniecznie na studiach. Tak naprawdę, chcąc podjąć pracę w IT można zacząć od zdobycia wiedzy przez różnego rodzaju szkolenia i kursy, a następnie zdobywać doświadczenie na mniej wymagających stanowiskach. Nabierając wprawy i doświadczenia w pracy możemy bardzo szybko piąć się po szczeblach kariery zawodowej w końcu docierając do stanowiska o którym marzyliśmy.

Gwarancja stabilności

Branża IT jest pewnego rodzaju gwarancją stabilnej dobrze płatnej pracy. Ciągły rozwój poprzez podnoszenie kwalifikacji to gwarancja nie tylko wzrostu pensji, ale także i o wiele ciekawszych wyzwań czy stanowisk. Ponadto szanse, że dana firma zbankrutuje a my szybko nie znajdziemy zatrudnienia są niewielkie, firmy w ostatnich latach coraz stabilniej i dynamiczniej rozwijają się, przez co pracownicy, jeżeli tylko chcą nie muszą martwić się o zmianę pracodawcy.

Wielotorowość kariery

Posiadając wiedzę w danej informatycznej dziedzinie nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć ją o dodatkową wiedzę, a tym samym znaleźć inną ciekawą pracę jeżeli chcielibyśmy dokonać pewnych zmian w naszej karierze, tak aby podążała inna ścieżką niż dotychczas.

Poszukiwanie pracy w branży IT jeżeli nie posiadamy jakiejkolwiek wiedzy i doświadczenia mija się z celem, jednak jeżeli posiadamy chociaż niewielką wiedzę bez problemu powinniśmy znaleźć zatrudnienie na stanowiskach łatwych, gdzie nie jest wymagane duże doświadczenie i specjalistyczna wiedza. Nie bez znaczenia jest także wynagrodzenie, które na wielu stanowiskach jest znacznie większe niż w innych branżach.

Samozatrudnienie – czy to się opłaca?

0

 

W obecnych czasach kiedy, sytuacja na rynku jest bardzo niepewna, wiele firm poszukuje rozwiązań, które nie tylko będą pod względem ekonomicznym atrakcyjne dla firmy, ale także nie będą wiązały firmy skomplikowanymi umowami o pracę. Niestety ale z względów biznesowych, dla wielu firm zatrudnienie pracownika jest znacznie bardziej skomplikowane pod względem rozliczeniowym, niż zawarcie umowy firma-firma. Dlatego też część firm w ramach podjęciach pracy oferuje samozatrudnienie. Ale czy faktycznie dla samo zatrudnionego pracownika to się opłaca​?

Samozatrudnienie czyli jak to wygląda formalnie

Wszystko zależy od odpowiedniej kalkulacji, ponieważ z pozoru atrakcyjna oferta może okazać się, dla nas mało opłacalna, a wręcz czasami możemy zarobić znacznie mniej niż najniższa krajowa. Od czego to zależy?

Poczuj w sobie zacięcie biznesowe

Samozatrudnienie otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości, ponieważ przestajemy być pracownikiem, a właścicielem firmy, która może rozwijać się według własnego tempa. Współpracując z firmą na zasadzie samozatrudnienia, nie organiczna nas to w absolutnie żaden sposób, aby nie podjąć kolejnej współpracy z inną firmą – oczywiście jeżeli pozwala nam na to czas i możliwości. Współpraca z kolejną firmą nie tylko zniweluje koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale także pozwoli nam zapewnić sobie awaryjną furtkę, w przypadku kiedy współpraca z daną firmą nie jest nam po jakimś czasie po drodze – daje nam to możliwość ewentualnego wyboru.

Większe koszty nie zawsze znaczą, że mniej zarobisz

Wiele osób, przeraża nie tylko fakt posiadania firmy w przypadku wybrania formy samozatrudnienia, ale to, że znacznie mniej zatrudnią, niż w przypadku pracy na etat. Jest to absolutnie nieprawda. Każdy pracodawca kalkulując samozatrudnienie musi zachęcić potencjalnego pracownika odpowiednimi dochodami, w innym przypadku nie znalazłby chętnych do takiej formy współpracy. Ponadto zakładając, że pierwszy raz otwieramy firmę w przeciągu pięciu lat, możemy liczyć na preferencyjne stawki ZUS przez okres dwóch lat, które są o 2/3 niższe od standardowych stawek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pozwoli nam to nie tylko na zaoszczędzeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ale także w przypadku zerwaniu współpracy w początkowym okresie na znalezienie innego źródła przychodów.

Zawsze przeliczaj nim podejmiesz jakąkolwiek decyzję

Nigdy nie należy podejmować decyzji o samozatrudnieniu, a tym samym o otwarciu działalności gospodarczej pochopnie, należy dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty, nie tylko finansowe, ale także związane z samym zakresem współpracy, ponieważ pomimo większego dochodu nasz „pracodawca” może wymagać od nas znacznie więcej niż w przypadku zatrudnienia na warunkach umowy o pracę.

Powyższe przykłady niejednoznacznie rozstrzygają, czy opłaca się samozatrudnienie, ponieważ istnieje bardzo wiele czynników, które wpływają na opłacalność takiej formy zatrudnienia. Jeżeli zobaczymy ogłoszenie o samozatrudnieniu nie należy absolutnie z góry jego przekreślać, ale przeanalizować dokładnie wszystkie kwestie – zarówno finansowe, jak i w zakresie obowiązków.

Zatrudnienie pierwszego pracownika

0

 

Wraz z rozwojem każdej firmy przychodzi taki moment, w którym praca właściciela nie wystarcza i niezbędne jest zatrudnienie pracownika aby odciążył szefa od natłoku obowiązków. Często pracownik zatrudniany jest w momencie kiedy firma się rozwija i powstają coraz to nowsze działy czy też i całe oddziały firmy na przykład otwierając kolejny sklep w dodatkowej lokalizacji.

Zatrudnienie pierwszego pracownika krok po kroku

Zatrudniając pracownika na pracodawcy spoczywają pewne obowiązki, których należy dokonać, aby nie mieć niemiłych problemów związanych z niedopełnieniem wszystkich formalności. Jakie to formalności z czym się wiąże zatrudnienie pierwszego pracownika​?

Skieruj pracownika na badania lekarskie

Zanim dojdzie do podpisania umowy, pracodawca zobowiązany jest wysłać kandydata na dane stanowisko na wstępne badania lekarskie. Badania te są bardzo istotne, ponieważ pozwalają uzyskać dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdził brak przeciwwskazań, pozwala pracodawcy na dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na wskazanym zaświadczeniu.

Podpisz umowę o pracę

Kolejnym krokiem zatrudnienia pierwszego pracownika jest podpisanie umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera się na piśmie, co prawda można zawszeć umowę o pracę ustnie, jednak pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia stron odnośnie umowy, stanowiska pracownika, czy też i wynagrodzenia za pracę.

Przekaż konkretne informacje odnośnie zatrudnienia

Podpisanie umowy o pracę obliguje pracodawcę do przekazania pracownikowi niezbędnych informacji i warunków zatrudnienia.

Co powinna zawierać taka informacja?

  • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy

  • zakresu obowiązków na danym stanowisku oraz przekazania niezbędnej wiedzy do zajmowania danego stanowiska

  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za wykonywaną pracę

  • wymiarze płatnego urlopu wypoczynkowego

  • długości okresu wypowiedzenia

  • sposobie potwierdzenia przez pracownika przybycia do pracy i zajęcia stanowiska pracy, obecności czy usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zapoznaj pracownika z przepisami i zasadami

W każdej firmie panują konkretne przepisy i zasady zapewniające nie tylko bezpieczną pracę, ale także i sposoby na odpowiednia wydajność. Warto umożliwić pracownikowi zapoznanie się z regulaminem pracy i wynagrodzenia, oraz co ważne zasadami bhp pozwalającymi na bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W zależności od zajmowanego stanowiska może zdarzyć się, że dane stanowisko wymaga zachowania tajemnicy. W związku z czym pracodawca zobowiązany jest do przekazania zakresu informacje, które muszą być objęte tajemnicą.

Dopełnij formalności związanych z podatkami i ubezpieczeniem społecznym/zdrowotnym

W związku z tym, że pracodawca jest płatnikiem zobowiązanym do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy, pracownik powinien wypełnić i podpisać oświadczenie PIT-2, które zapewni pracodawcy pozwolenie na takie obliczanie i pobieranie zaliczek. Pracodawca ma ponadto obowiązek zgłoszenia osoby do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu siedmiu dni od nawiązania stosunku pracy. Pracodawca, jako płatnik składek, będzie musiał obliczać i przekazywać w terminie pobrane składki.

Jak widać na powyższych przykładach, obowiązków pracodawcy względem pierwszego pracownika jest bardzo wiele. W związku z czym warto zapoznać się z wszystkimi zobowiązaniami prawnymi – przeczytać wszystkie artykuły prawne oraz skonsultować zatrudnienie pracownika z firmą księgową.

Jak ograniczyć koszty prowadzenia firmy?

0

 

Prowadząc działalność gospodarczą z biegiem czasu coraz częściej dostrzegamy pewne sytuacje lub rozwiązania w których możemy znacząco obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co w trudnych sytuacjach na rynku może uratować nas przed bankructwem.

Im więcej zawieramy różnorodnych umów, tym więcej okazji mamy na znaczne obniżenie kosztów, jednak oczywiście nie zawsze takie umowy pozwolą nam ograniczenie kosztów prowadzenia firmy jeżeli nie orientujemy się w ofertach różnych firm i tego co tak naprawdę nam zaoferować.

Od czego powinniśmy zacząć by ograniczyć koszty prowadzenia firmy?

Poznaj czego zużywasz najwięcej i co jest Tobie niezbędne

Poznaj swoje potrzeby, i w jakim stopniu je zużywasz. Prowadzenie księgowości przez firmę zewnętrzną nie zwalnia nas z zapoznaniem się z rachunkami. To ile zużywamy prądu, wody, ile wykonujemy połączeń telefonicznych na telefony stacjonarne i komórkowe, czy na przykład zużywamy paliwa w samochodzie w kontaktach i obsłudze z klientem.

Zawsze negocjuj cenę na wynajem lokalu

Nigdy nie decyduj się na podpisanie umowy z pierwotną ceną miesięcznego czynszu. To najgorsze co możesz zrobić, nawet jak cena może się wydawać atrakcyjna. Lokale nigdy nie są idealne, czy to ze względu na usytuowania, czy to ze względu na współlokatorów, nieodpowiedni standard lokalu, czy też brak odpowiednich rozwiązań. Te wszystkie czynniki powodują, że są to idealne okazje do zmniejszenia czynszu, lub innych preferencyjnych warunków, które pozwolą Tobie na zmniejszenie kosztów.

Zbadaj swoje koszty na prowadzenie rachunków bankowych

Często nie zdajemy sobie sprawy, ale sporą część naszych kosztów mogą stanowić koszty bankowe związane z prowadzeniem rachunku, wypłatami, wpłatami czy przelewami nie tylko do ZUS czy US, ale także do innych kontrahentów. Warto przeanalizować sytuację na rynku i zapoznać się z ofertami różnych banków. W ciągu jednego miesiąca jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet ponad 100 zł. – zwłaszcza jeżeli tych transakcji wykonujemy dużo.

Księgowość we własnych rękach

Prowadząc działalność gospodarczą bardzo często stajemy przed dużym dylematem czy rozpoczynając działalność gospodarczą będziemy księgowość prowadzić samemu, czy też zlecimy to firmie zewnętrznej. Na rynku obecnie jest też bardzo wiele ciekawych rozwiązań, które tak naprawdę oferują usługę pośrednią. Sami wprowadzamy i wystawiamy faktury, natomiast sam system generuje za nas wszelkiego rodzaju deklaracje i przelewy, które wykonamy za pomocą samego systemu lub też indywidualnie przez rachunek bankowy.

Nie płać za ZAiKS i STOART

Instytucje typu ZAiKS i STOART zostały stworzone w chronieniu dobrego interesu twórców, niestety nie zawsze ich zaliczenia są należne, dlatego też warto dopilnować aby w miejscu gdzie prowadzimy działalność gospodarczą nie puszczać muzyki komercyjnej. Wielu twórców oferuję muzykę CC przez co nie powstaje obowiązek płaceniu jakichkolwiek opłat wobec ZAiKS czy innych Stowarzyszeń.

Zaoszczędź na mediach

Prąd, gaz, woda, telefon to koszty, które możesz na bieżąco weryfikować i dostosować do potrzeb Twojej firmy. Należy pamiętać aby nie związywać się z wybranym dostawcą dłużej niż dwa lata, ponieważ sytuacja się bardzo szybko zmienia i powstają coraz to ciekawsze nowe oferty bardziej atrakcyjne dla naszej firmy.

Powyższe przykłady pokazują, że istnieje wiele możliwości na oszczędności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Bez wątpienia bardzo istotne jest abyśmy to my byli głównymi księgowymi w firmie, i monitorowali na bieżąco wszystkie koszty i wydatki związane z prowadzona działalnością gospodarczą. Znacznie zwiększy to nasze możliwości biznesowe, a tym samym w trudniejszych miesiącach pozwoli nam na przetrwanie bez najmniejszych problemów.

Ile kosztuje prowadzenie firmy? Jak wyliczyć koszty działalności gospodarczej?

0

Marzeniem wielu osób jest prowadzenie działalności gospodarczej. Od zawsze własna firma była utożsamiana z wolnością i swobodą jaką daje działalność. Jednak tylko część osób zdaje sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy ponoszą stałe koszty, i to często nie są małe koszty.

Jakie to najczęściej koszty?

ZUS zawsze upomni się o swoje

Niestety, ale prowadzenie działalności gospodarczej odgórnie jest powiązane z obowiązkiem odprowadzania składek do ZUS-u : społecznej, zdrowotnej i fundusz pracy. Nie są to małe koszty i przekraczają spokojnie 1000 zł. miesięcznie. Składki te czy chcemy, czy nie chcemy mamy obowiązek płacić. W przypadku kiedy działalność gospodarcza jest naszym dodatkowym zajęciem i pracujemy na etacie lub otrzymujemy rentę naszym obowiązkiem jest płacenie tylko składki zdrowotnej. Nie test co co prawda znaczna różnica, ale istotna ponieważ odpada nam 2/3 kosztów.

Urząd Skarbowy

Na szczęście US nie obiera stałych opłat od prowadzenia działalności gospodarczej przez co prowadzenie firmy przynajmniej w tej instytucji państwowej jest proporcjonalne do naszych przychodów i dochodów. Obowiązek podatkowy powstaje w danym miesiącu jeżeli według wyliczeń księgowych uzyskaliśmy dochód lub naliczony klientom podatek VAT przewyższa podatek VAT z naszych kosztów.

Wynajem lokalu

Wiele osób myśli, że ZUS jest największym problem przedsiębiorców – zgadza się ale tylko tych co nie posiadają wynajętego lokalu. Wynajęty lokal to tak naprawdę największe miesięczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nie zawsze wszystkie koszty są widoczne, przez co czasami ciężko oszacować je. Jednak patrząc na koszty wynajmu lokalu często przekraczają one co najmniej granicę 2000 zł., do tego dochodzą wszelkiego rodzaju media takie jak prąd, czasami woda i gaz. Przy prowadzeniu firmy koszty te są znacznie większe niż w przypadku osób prywatnych. Dodatkowo jeżeli w lokalu przechowujemy wartościowe przedmioty warto je ubezpieczyć i ochronę mienia zlecić firmie ochroniarskiej. To generuje kolejne stałe koszty miesięczne.

Prowadzenie rachunkowości

Jest bardzo ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze prowadzona księgowość zapewnia nam nie tylko prawidłowe rozliczenie z Urzędem Skarbowym, składanie deklaracji do ZUS-u ale i tak spokój związany faktem, że Urząd Skarbowy nie upomni się o źle rozliczony podatek i naliczy nam mandat podatkowy. Dlatego też najczęściej przedsiębiorcy decydują się zlecić prowadzenie rachunkowości biuru rachunkowemu. W zależności od ilości dokumentów do rozliczenia jest to przeważnie koszt od 200 do 500 zł.

Na powyższych przykładach widać bardzo dokładnie, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z naprawdę sporymi stałymi kosztami, na które musimy zarobić. Bez względu na to ile zarobimy, koszty stałe nie zmniejszą się i nawet jak w danym miesiącu nie zarobimy na wszystkie będziemy musieli z czegoś je pokryć.

Oczywiście jest to dość pesymistyczny scenariusz, ale musimy się z nimi liczyć w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Nie w każdym miesiącu będziemy zarabiali duże pieniądze, zdarzą się i takie, w których ledwie pokryjemy nasze koszty. Zawsze należy dążyć do pewnej stabilności dochodów przez co nie będziemy mieli problemów z płaceniem podstawowych kosztów, a zapewnimy sobie tym samym spokojny sen.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jak zorganizować czas pracy?

0

 

Każdy, kto nigdy nie powadził jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma absolutnie pojęcia jak wiele czasu trzeba poświęcać na samą pracę, związane z nią obowiązki, sprawy biurowe oraz urzędowe związane z rozliczeniem w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Poznaj sposoby jak zorganizować czas pracy i odkryj jak łatwo nim zarządzać aby znaleźć czas nie tylko na służbowe sprawy, ale także na odpoczynek czy też rodzinę.

Jak zorganizować czas pracy gdy samodzielnie prowadzisz firmę

 

Stwórz listę zadań

Lista zadań do wykonania jest podstawą organizacji. Nie upychaj wszystkiego w jeden dzień, lecz równomiernie rozłóż czynności, tak aby wykorzystać każdy dzień najbardziej produktywnie a zaraz wykonać wszystkie powierzone zadania – zamiast nie zdążyć z częścią zadań.

Stań wcześniej

To oczywiście podstawa w organizacji, jeżeli brakuje nam czasu zdecydowanie produktywniej jest ustawienie budzika o godzinę czy dwie wcześniej, niż siedzenie po nocach, kiedy to nasza produktywność znacznie spada poprzez zmęczenie.

Ustal priorytety

Zawsze do zadań ustalaj priorytety. W pierwszej kolejności rób to, co jest najważniejsze – coś co musi być wykonane na teraz, a następnie rozkładaj kolejne czynności według długości zadań oraz ich ważności względem terminów.

Nie odkładaj niczego na później

Odkładanie na potem czegoś, co niekoniecznie chce się wykonywać jest bardzo częste. Zawsze znajdziemy jakieś wymówki aby tylko nie chwycić się za wykonywanie konkretnej czynności. Niestety w końcu będziemy musieli wykonać to zadanie, a przez to że je odkładaliśmy – będziemy zmuszeni inne nasze zadania będą opóźnione.

Nie marnuj czasu

Czekając w kolejne u lekarza, w urzędzie, czy podczas jazdy autobusem wykorzystaj ten czas na produktywne rzeczy. Odpisz na e-maile, przeredaguj umowę, czy też wyślij ofertę klientowi. W obecnych czasach posiadając smartfona możemy wykonać wiele prac biurowy, przez co nasze biuro może być zawsze przy nas.

Nie masz super mocy

Każdy z nas ma ograniczone możliwości, nawet jeżeli w pełni wykorzystujemy swój czas i nadal go brakuje – pomyślmy o pracowniku lub asystencie, którzy odciąży nas od obowiązków. Nie mamy super mocy w wykonywaniu wszystkiego szybciej, wydajniej bez straty w innych dziedzinach życia. Jesteśmy ludźmi nie super bohaterami.

Rób krótkie przerwy

Pamiętaj, że Tobie też należy się przerwa, masz prawo do niej jak każdy inny. Nie jest to w żadnym stopniu marnowanie czasu, a odzyskiwanie niezbędnej siły na dalsze zadania.

Zawsze trzymaj się terminów

Zawsze staraj się trzymać wyznaczonych terminów na konkretne zadania. Za Tobą nigdy nie będą zostawały niezałatwione sprawy, natomiast klienci będą zadowoleni z wywiązania się w pełni z ustalonych terminów.

Zarządzaniem własnym czasem jest niezwykle trudne, zwłaszcza kiedy posiadamy naprawdę dużo obowiązków na przykład podczas prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto przemyśleć, na co tak naprawdę marnujemy nasz czas, a kiedy nasza produktywność jest największa. Przeanalizowanie całego dnia, tygodnia a nawet miesiąca da nam bardzo jasny obraz tego, co tak naprawdę robimy dobrze, a co źle marnując nasz czas.

Motywowanie pracowników. Sposoby na podnoszenie motywacji zespołu.

0

Pracodawca zatrudniając pracownika ma wyobrażenie, że będzie on zawsze wydajny, pełen energii i chęci podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. Niestety bez przysłowiowej marchewki i kija pracownik zaczyna zwalniać tym samym osłabiając cały zespół. Nie dzieje się to bez przyczyny, kiedy pracownik czuje, że dalej nic nie osiągnie – przestaje się starać. Pracodawca zamiast zastanowić się co może być przyczyną, odgórnie całą sytuacją obarcza pracownika.

Niestety często winny jest sam szef lub przełożony nie motywując lub niewłaściwie motywując pracowników, często doprowadza to do nieprzyjemnych sytuacji i atmosfery w firmie. A tak naprawdę umiejętne podnoszenie motywacji zespołu znacząco zmieni podejście pracowników.

Jak w łatwy sposób zmotywować pracowników lub cały zespół?

 

Postaw na ciekawe wyzwania

Znużony pracownik rozpoczynający każdy tydzień w pracy tak samo pozbawiony jest jakiejkolwiek motywacji. Już na starcie wie jak będzie wygląda kolejny nudny tydzień w pracy. Zmień to, postaw pracownikowi ciekawe wyzwania. Urozmaicenie jego całego tygodnia pracy kompletnie zmieni jego podejście do pracy. Pracownik musi mieć możliwość rozwoju i pozyskiwania nowych umiejętności, nie zawsze korzyści materialne są dla pracownika najważniejsze, a czasami zwykła osobista satysfakcja z wykonania ciekawych zadań.

Powierz część kontroli pracownikowi

Zbyt dokładne i częste kontrole efektów jego pracy nigdy nie przynoszą dobrych rezultatów. Często doprowadza to do odwrotnego efektu niż motywacja i doprowadza do stanu, kiedy pracownik staje się wyjątkowo niepewny swoich umiejętności. Daj więcej swobody pracownikowi, w końcu jest on zatrudniono po to aby samodzielnie wykonywać zadania i radzić sobie z różnymi trudnościami. Pracownicy, którym zostawi się pole do własnych działań będą starali się udowodnić swoją wartość, oraz umiejętności – że faktycznie potrafią sprostać oczekiwaniom szefa.

Stosuj nagrody

Nie każde zadanie może być ciekawe, ale za to trudne do wykonania. Warto wtedy zastanowić się nad zagrodą dla takiego pracownika, który świetnie poradzi sobie z wykonanym zadaniem. To będzie jego motywacja do podejmowania kolejnych trudnych i żmudnych zadań.

Dostosuj pracę do potrzeb pracownika

Każdy pracownik ma inne potrzeby, oczekiwania i motywacje. Poznaj swoich pracowników, odkryj co ich motywuje do działania, z jakimi bolączkami walczą oraz co podcina ich skrzydła. Dostosuj zadania do nich, a pracownik rozwinie prawdziwe skrzydła i będzie niezwykle szczęśliwy ze swojej pracy niekoniecznie mają większą pensję – pieniądze nie zawsze dają zadowolenie z pracy.

Zwiększenie wynagrodzenia to nie zawsze skuteczny sposób motywacji

Rozwiązanie, które teoretycznie jest najłatwiejsze ale i najdroższe niekoniecznie jest najskuteczniejsze. Większe wynagrodzenie to dobra motywacja na chwilę, z perspektywy czasu bez innych zabiegów motywacja i tak spada. Oczywiście, należy pamiętać aby pracownik otrzymywał godziwe wynagrodzenie, w ten sposób będzie czuł się dowartościowany i znacznie chętniej podejmował nowe wyzwania, które należą do znacznie trudniejszych.

Zatrudnienie pracownika, to tylko początek. Powinniśmy jako pracodawcy znacznie bardziej dbać o pracowników, starać się ich motywować tak aby osiągali coraz większe i bardziej złożone cele. To sprawi, że często zaoszczędzimy na tym ponieważ pracownik zmotywowany będzie pracował dużo wydajniej. A c za tym idzie niekoniecznie będziemy musieli zatrudniać kolejnego aby wykonał pozostałe zadania.

Kiedy warto założyć spółkę z o.o.

0

Rozpoczynając przedsięwzięcie biznesowe zastanawiamy się jaka formę prowadzenia działalności założyć. Czy to będzie jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna jeżeli posiadamy wspólnika, czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w której zarówno możemy posiadać jednego lub kilku wspólników, ale także być jedynym właścicielem spółki z o.o. przez posiadać 100% udziałów w spółce. To jaką formę wybrać, nie jest prostą decyzją. Każda forma działalności ma swoje plusy jak i minusy. I powinniśmy precyzyjnie określić nasze cele, założenia oferta potrzeby, tak aby żadna forma prowadzenia działalności nie ograniczała naszych możliwości i była dostosowana do naszej działalności.

Najciekawszą formą po zmianie przepisów jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dlatego też przyjrzyjmy się tej formie biznesu, i odnajdźmy pozytywne aspekty.

Spółka z o.o. kiedy ją założyć

 

Zmniejszenie kosztów związanych z ZUS

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku opłacania ZUS-u przez wspólników, a tym samym i zatrudniania pracowników. Jest to ogromna oszczędność w skali roku, oczywiście jeżeli może nas ubezpieczyć maż lub żona. Czasami koszty związane z ZUS-em stawiają pod znakiem zapytania przyszłość naszego biznesu.

Odpowiedzialność finansowa w spółce z o.o.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem finansowym, ponieważ niezapłacone zobowiązania powstałe w naszej firmie automatycznie przechodzą na nas. Co innego dzieje się w spółce z o.o. ponieważ to sama spółka wraz z wniesionym wkładem odpowiada za swoje zobowiązania. Więc tak naprawdę zgromadzony majątek spółki, a nie nasz jest narażony na ewentualne pokrycie zobowiązań które firma pod formą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaciągnęła.

Prestiż spółki z o.o.

Jeszcze kilkanaście lat temu prowadzenie działalności pod formą spółki z o.o. i stanowisko prezesa dawało prestiż, dzisiaj tak naprawdę każdy posiadający kapitał 5.000 zł. może założyć spółkę, przez co jej prestiż znacząco spadł. Jednak, jeżeli spółka posiada bardzo duży kapitał zakładowy – wiele firmy nadal odbiera taką firmę jako wypłacalną i godną zaufania pod względem finansowym.

Łatwe pozyskanie inwestora

W momencie, kiedy brakuje nam środków na pokrycie zobowiązań spółki a nie chcemy ogłaszać upadłości lub po prostu brakuje nam pieniędzy na rozwój – mamy dwa wyjścia. Albo spółka musi zaciągnąć kredyt, lub pozyskać spólnika sprzedając część udziałów w spółce. Oczywiście zarazem pozyskujemy dodatkowy kapitał, ale jednocześnie zmniejszamy ilość zysków ze spółki i pojawia się dodatkowy głos – jego ważność zależna jest od ilości sprzedanych udziałów.

Szybko sprzedamy nasz biznes

Z jednoosobową działalnością gospodarczą jest jeden poważny problem – nie mamy możliwości sprzedania udziałów w takiej firmie, a co za tym idzie – nie możemy sprzedać firmy. Co innego, kiedy wybierzemy formę spółki z o.o., w każdym momencie możemy sprzedać w całości lub większość naszych udziałów przekazując całą firmę wraz ze gromadzonym kapitałem.

Powyższe przykłady oczywiście zakreślają tylko niektóre pozytywne aspekty wybrania takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej, jednak należy pamiętać, że prowadzenie takie formy działalności niesie za sobą, także i wiele minusów chociażby podwyższone koszty pełnej księgowości. Każdy wybór jak za każdym razem podczas prowadzenia działalności gospodarczej – należy wnikliwie przeanalizować.

Sposoby na naukę. Jak uczyć się skutecznie?

0

Każdy chciałby posiadać umiejętność szybkiego uczenia się, czy to języka obcego, czy to matematyki, czy zagadnień typowo technicznych niezbędnych w naszej pracy. Coś takiego jak moc super bohaterów posiadających niezwykłe umiejętności przyswajania wiedzy nie istnieją, ale istnieją złote zasady, dzięki którym jak wiele innych będziemy potrafili znacznie szybciej przyswajać wiedzę, oni już odkryli niektóre z tych sposób, Ty też chciałbyś je poznać?

Jak się skutecznie uczyć, sposoby warte zapamiętania

 

Zapewnij sobie cichy kąt

Niezwykle istotne jest miejsce, w którym się uczysz. Tak aby nikt Ciebie nie rozpraszało i zapewniało maksimum skupienia znajdź taki kąt w domu, który zapewni Tobie odizolowanie się od otoczenia i bodźców przeszkadzających Tobie w skupieniu się. Wyłącz telefon, głośną muzykę, telewizor. Skup się na jednej czynności – nauce.

Spokojny żołądek

Nigdy do nauki nie siadaj głody, ale co bardzo istotne także najedzony, spój żołądka zapewni Tobie spokojną naukę. Warto też przygotować sobie coś do picia w razie potrzeby.

Reguła 15 minut

Kwadrans nauki dziennie na dany przedmiot lub zagadnienie jest znacznie bardziej efektowny, niż siedzenie nad książkami godzinami, ponieważ nowy materiał nie zostanie przetłoczony przez nadmiar informacji ,a szybciej zapamięta krótsze a regularne sesje nauczania danego zagadnienia.

Powtarzaj tylko to czego nie pamiętasz

Skupiaj się na rzeczach ważnych, jeżeli już poznałeś dany materiał, i znasz go bardzo dobrze, nie ma sensu powtarzać go cały czas, warto poświęcić czas na nowe informacje, które mózg znacznie łatwiej zapamięta.

Uporządkuj informacje

Najgorszy w toku informacji jest chaos. Chaos najczęściej jest przyczyną wolniejszego przyswajania informacji. Pamiętaj, że informacje dobrze uporządkowane znacznie szybciej zostaną zapamiętane, niż te które tak naprawdę nie mają ani składu, ani ładu.

Nie marnuj czasu

Często myślisz – nie mam czasu na to, czy na tamto aby się nauczyć. Błąd. Masz czas ale go nie wykorzystujesz w sposób efektowny, w pociągu, w przerwie, podczas stania kolejce, czy też podczas jazdy samochodem (słuchając audiobook). Wykorzystaj ten czas, a zobaczysz jak wiele zyskasz na dodatkową naukę bez rezygnowania z czasu na przyjemności, które są dla Ciebie bardzo ważne.

Zanurz się w tok informacji

Zastanawiałeś się, dlaczego wiele osób poznaje łatwo język przebywając zagranicą? To teoria zanurzania się. Która sprawia, że przechodzimy w stan pozyskiwania informacji, w którym poszukujemy informacji aby je zrozumieć. Szybko przyswajamy wiedzę, ucząc się niemal błyskawicznie, dlatego też w wielu przypadkach zdobywania wiedzy niezwykle ważna jest praktyka, ponieważ wiedza teoretyczna nie zawsze daje pełny obraz, natomiast obraz w łatwy sposób jesteśmy w stanie zapamiętać, nauczyć się go i połączyć z posiadaną wiedzą teoretyczną.

Przedstawione powyżej reguły są dość oczywiste, jednak wiele osób szukających szybkiego sposobu na naukę zwyczajnie o nich zapomina. Dlatego skuteczne przyswajanie wiedzy możliwe jest w naprawdę prosty sposób. Jednak musimy pamiętać, że każdy z nas reaguje na zupełnie inne bodźce, dlatego też część osób na przykład nie potrafi skupić się w ciszy i wybiera duży hałas – czy to zatłoczony korytarz, czy też głośna muzyka. Każdy z nas powinien dobrać i poszukać takich sposób, które są dla niego skuteczne. Wystarczy otworzyć się na nowe możliwości, a sposób na naukę przyjdzie sam i bez problemu będziemy przyswajać wiedzę.

Dobre relacje z pracownikami. Jak budować relację?

0

Dla wielu właścicieli firm, szefów działów czy managerów najważniejszy jest wynik, czyli wzrost sprzedaży, dochody czy kolejne kontrakty. Ale kogo ma dziwić takie podejście w tych niepewnych czasach? Niestety w tym nacisku na wynik bardzo często zapomina się o budowaniu relacji między współpracownika i pracownikami a przełożonymi. A brak odpowiednich relacji prowadzi nie tylko do konfliktów, ale co paradoksalne – do gorszych wyników. Pracownicy nie potrafią współpracować między sobą, nie słuchają poleceń przełożonego co bezpośrednio przekłada się na wydajność pracowników.

Jakie powinny być relacje z pracownikami

 

Pracownicy nie muszą się lubić

Często przełożeni myślą, że pracownicy muszą się lubić, a najlepiej to przyjaźnić się, a zwłaszcza z szefem być w koleżeńskich relacjach. Jest to ogromny błąd. W sytuacji kiedy łączy na praca nie musimy się lubić, ale bezwzględnie powinniśmy szanować siebie nawzajem i w każdej sytuacji traktować współpracownika z szacunkiem. To szacunek zapewni odpowiednią atmosferę w pracy.

Inni też mają uczucia

Wielu szefów i menadżerów myśli, że w relacjach czysto biznesowych nie ma miejsca na uczucia, tymczasem nam jako istoty ludzkie uczucia towarzyszą wszędzie i w każdej sytuacji życiowej bez względu czy są to sprawy prywatne czy biznesowe. Dlatego też wszystkie decyzje podejmujemy z emocjami – nikt z nas przecież nie jest komputerem przez co czasami przypadkiem, czasami celowo możemy urazić czyjeś uczucia. Niestety w sytuacjach zawodowych wielu ludzi ukrywa swoje uczucia przez co tym trudniej zobaczyć, że uraziliśmy drugą osobę i tym samym zmienić relacje.

Różnica zdań, nie znaczy że ktoś Ciebie atakuje

Różnica zdań często w stosunkach zawodowych nie jest odbierana jako krok w poszukiwaniu i wypracowaniu kompromisu – zwłaszcza, że druga osoba może mieć rację. Często bronimy swojego zdania, tak jakbyśmy bronili siebie. Argumenty jakie stosujemy często wraz z kłótnią lub wymianą zdań bywają coraz mniej racjonalne – pojawia się silna obronna reakcja. Wielu osobom brakuje otwartości na zdanie innych, uznania czyjegoś punktu widzenia i uszanowanie go. Często takie zachowania niszczą relacje zamiast pozytywnie je budować.

Przekonaj do swojego zdania

Niestety często podczas relacji zawodowych w Polsce jeszcze panuje trend wykorzystywania swojego stanowiska. Obraz przełożonego, który głównie nakazuje i kontroluje to nie dawna historia. Być może jest to zbyt małe doświadczenie w zarządzaniu ludźmi lub panująca jeszcze pewna kulturowa akceptacja agresji na stanowiskach kierowniczych.

Bez współpracy nie zajedziesz daleko

Nie da się osiągnąć wiele w pojedynkę, zawsze więcej zdziałamy, dalej zajedziemy na wspólnej pracy zespołowej. Dlatego też nie da się współpracować bez relacji. A nawet bardzo często kiedy pracownicy działają w pojedynkę pojawia się niezdrowa rywalizacja. Taka rywalizacja zniszczy zespół pracowników od wewnątrz i niestety wyniki efektywności bardzo mocno spadają. A odbudowanie takiego zespołu to niezwykle trudna sprawa, do tego bardzo czasochłonna.

Budowanie relacji jak pokazują powyższe przykłady bardzo istotne nie tylko dla uzyskania dobrych wyników, ale także dla zbudowania mocnego zespołu są relacje. Bez nich nasze przedsiębiorstwo jest słabe i narażone na wiele czynników niesprzyjających firmie.

ZOBACZ TEŻ