Coraz większe trudności z pozyskiwaniem wartościowych pracowników, a także utrzymania ich w szeregach firmy zmusza organizacja do podejmowania wielu działań. Jednym z nich jest niewątpliwie inwestowanie w rozwój kadry managerskiej, co w konsekwencji prowadzi do efektywnego wykorzystania potencjału i kompetencji zatrudnionych pracowników. Jakie kompetencje są szczególnie cenione przez rynek? W jaki sposób można je wykształcić w kadrze managerskiej?

Czym jest coaching managerski?

Najogólniej rzecz ujmując przez coaching managerski rozumieć należy proces polegający na rozwoju i zarządzaniu potencjałem zawodowym. Prowadzi on do wykształcenia szeregu kompetencji, które skutkują pozytywnymi zmianami dla managera i jego podwładnych, a w konsekwencji przekładają się również na wymierne korzyści dla organizacji.

Odmianą coachingu skierowanego do osób zajmujących najwyższe pozycje w korporacyjnej hierarchii jest executive coaching, koncentrujący się zwykle na kwestiach przywództwa, strategii oraz zarządzania zespołem. W naprawie realizacji na linii manager – zespół pomaga z kolei coaching managerski. W jego ramach niwelowane są wszelkie błędy i niedociągnięcia związane z codzienną pracą managera, co w efekcie prowadzi nie tylko do poprawy samooceny i satysfakcji zawodowej, ale również wykształcenia nienagannych zdolności komunikacyjnych czy poprawy efektywności działania.

Cel i korzyści płynące z coachingu managerskiego

Głównym celem coachingu managerskiego jest niewątpliwie podniesienie poziomu potencjału zawodowego managera oraz jego pewności siebie, co w konsekwencji prowadzi do wymiernych korzyści biznesowych dla całej organizacji. Niezaprzeczalnie zmieniające się otoczenie biznesowe, skutkuje istotną zmianą samej funkcji managera, który już dawno przestał być jedynie kontrolerem i nadzorcą, lecz zaczął pełnić funkcję lidera, motywatora, inspiratora czy wreszcie psychologa. Wymaga się od niego nie tylko umiejętności zarządzania sobą w czasie, posiadania wizji, umiejętności słuchania, delegowania obowiązków i udzielania informacji zwrotnej, ale również motywowania, umiejętności zarządzania konfliktami, zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji  czy nawet posiadania ogromnych pokładów kreatywności. Znalezienie kandydata, który doskonale wpisywałby się w profil managera łączącego w jednej osobie tak wiele interdyscyplinarnych kwalifikacji jest niezwykle trudne, stąd też rosnące znaczenie coachingu managerskiego.

Jakie korzyści niesie za sobą profesjonalny coaching managerski? Rozwój kompetencji managerskich to ogromne korzyści nie tylko dla samego managera, ale również jego podwładnych i całej organizacji. Manager posiadający doskonały zmysł obserwatorski, potrafiący słuchać i rozmawiać to gwarancja dopasowania stylu pracy do poziomu kompetencji podwładnych, skuteczniejszy dobór metod motywacyjnych, a co za tym idzie oszczędność czasu i wzrost efektywności działania. Znajomość kompetencji i potencjału drzemiącego w pracownikach to również skuteczniejsze zarządzanie zmianą oraz sposobność oferowania atrakcyjnych i dopasowanych do oczekiwań pracowników możliwości rozwoju – delegowania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. Mówiąc o korzyściach dla organizacji wspomnieć należy przede wszystkim o optymalnym wykorzystaniu potencjału i kompetencji pracowników, co prowadzi do wzrostu efektywności działania, a także poziomu motywacji i zaangażowania. Nie bez znaczenia są również wzrost poczucia odpowiedzialności wśród pracowników, ich identyfikowanie się z wizją i misją firmy, poprawa jakości relacji w firmie, a także promowanie idei ciągłego samodoskonalenia. W efekcie organizacja może liczyć na skuteczną realizację złożonych celów, istotną redukcję kosztów w obszarze zasobów ludzkich, poprzez obniżenie wskaźnika fluktuacji kadry, a przy tym skutecznie budować wizerunek pracodawcy koncentrującego się na rozwoju pracownika.

Profesjonalne szkolenia dla menedżerów

Realizacja takiego scenariusza nie jest jednak łatwym zadaniem. Wymaga obustronnego zaangażowania oraz czasu. Istotną rolę odgrywa również sam coach, któremu powierzona zostanie misja odkrycia potencjału drzemiącego w zarządzającym. Duża popularność usług związanych z rozwojem osobistym przekłada się bezpośrednio na liczbę podmiotów oferujących sesje i szkolenia coachingowe. Niestety nie każdy z tych podmiotów oferuje szkolenia managerów na poziomie pozwalającym na realizacje wymienionych powyżej korzyści. Kluczem do sukcesu staje się zatem wybór odpowiedniego podmiotu szkoleniowego.

Czym sugerować się wybierając szkolenia managerskie? Coaching managerski powinien w jak największym stopniu odpowiadać potrzebom konkretnego managera, dlatego też pierwszym krokiem wyboru powinno być określenie celów, jakie poprzez szkolenie mają zostać osiągnięte. Wiedza taka pozwoli już na wstępie określić kluczowe parametry szkolenia i tym samym ułatwić jego ostateczny wybór. Zdecydowanie najbardziej wartościowe szkolenie to szkolenia koncentrujące się na praktyce i wykorzystaniu technik coachingowych w codziennej pracy managera. Omawiane na realnych przykładach biznesowych zgłaszanych przez uczestników szkolenia i nieograniczające się jedynie do prowadzenia rozmów rozwojowych. Szkolenie tego typu posiada w swojej ofercie m. in. EY Academy of Business: http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/coaching-menedzerski,99/.

Profesjonalne szkolenie to niewątpliwie zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu, coachów posiadających doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzić mogą również międzynarodowe certyfikaty: ICF (International Coach Federation) czy ICC (International Coaching Community), dlatego i na takie aspekty warto zwrócić uwagę dokonując wyboru firmy szkoleniowej. Obranie takiej strategii niewątpliwie zmniejszy ryzyko nietrafionej decyzji i wyboru szkolenia, które nie spełni oczekiwań zarówno managera jak i organizacji, w której jest zatrudniony.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here