Cena jest rozumiana jako wartość należna sprzedającemu za produkty i usługi, które są przedmiotem transakcji. Spośród nich wyróżnia się między innymi ceny transferowe. Zobacz, kiedy można o nich mówić, na czym polegają i w jaki sposób się je oblicza.

Definicja cen transferowych

Ceny transferowe to ceny stosowane przy transakcjach realizowanych przez podmioty o wzajemnych relacjach kapitałowych, osobowych lub rodzinnych. Ponadto mówi się o nich w wypadku, gdy transakcje są realizowane z podmiotem, którego siedziba, zarząd lub miejsce zamieszkania znajdują się w tak zwanych raju podatkowym. Chodzi tutaj o kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. Warto przy tym pamiętać, że ceny transferowe nie mają swojej precyzyjnej definicji i często ich rozumienie jest niejednoznaczne.

Jakie mają znaczenie dla systemu podatkowego i podatników?

Ceny transferowe jako specyficzny rodzaj cen nie pozostają bez znaczenia zarówno dla podatników, jak i dla całego systemu podatkowego. Stosując je, podmiot może nie wykazywać dochodów albo wykazywać niższe względem tych, których można by było oczekiwać. W ten sposób podmiot jest obciążony według niższej podstawy, przez co system podatkowy na tym traci.

A jak ceny transferowe wpływają na podatników? Analogicznie jak w powyższym opisie, niektórzy podatnicy mogą wykorzystywać swoje powiązania dla płacenia mniejszych podatków. Jako że zakres definicji prawnych związanych z podmiotami powiązanymi jest bardzo szeroki i niedookreślony, celem organów podatkowych mogą być podatnicy niestosujący praktyk związanych z cenami transferowymi.

Perspektywy analizowania cen transferowych

Ceny transferowe można analizować z trzech różnych perspektyw. Po pierwsze z punktu widzenia rachunkowego, a zatem z punktu widzenia sprawozdania finansowego. Po drugie z perspektywy zarządczej, ściśle związanej z zarządzeniem centrami kosztów i zysków. Trzecią możliwością jest analiza cen transferowych z punktu widzenia podatkowego, a więc przez zwrócenie uwagi na obecnie obowiązujące przepisy podatkowe. Każda z tych perspektyw ma inne cele i metodologie. Jednak z punktu widzenia władz skarbowych odpowiednią jest jedynie ostatnia perspektywa, podatkowa. W tym przypadku dokumentacja cen transferowych, ich analiza i korygowanie leży po stronie urzędów zewnętrznych.

Określanie dochodów przy stosowaniu cen transferowych

Jeśli podmioty powiązane stosują ceny transferowe, ich dochody są określane przez organy w specyficzny sposób. Stosuje się w tym celu metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz odprzedaży oraz metodę rozsądnej marży i zysku transakcyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here