Czym są studia dualne?

System kształcenia dualnego dotyczy nie tylko szkół zawodowych i technicznych. Dobrze sprawdza się również w środowisku uniwersyteckim. Osoby kończące studia wyższe to także przecież grupa, którą warto wesprzeć w skutecznym przejściu ze środowiska akademickiego na dynamicznie rozwijający się rynek pracy. Poznajmy koncepcję studiów dualnych.

Uniwersytety potrzebują szkolenia dualnego

Absolwenci studiów wyższych, studiujący w trybie dziennym, nie pracują, więc dopiero po ukończeniu szkoły mierzą się z rynkiem pracy, którego w ogóle nie znają. Kształcenie dualne, polegające na współpracy szkolnictwa z przedsiębiorstwami, wprowadza praktyczną wiedzą do szkół zawodowych. Bardzo podobnie może zadziałać w przypadku szkoły wyższej, gdzie wiedza teoretyczna i system akademicki w tradycyjnej formie potrzebują odświeżenia i uzupełnienia o coraz to nowsze informacje ze świata przemysłu i zmieniających się realiów pracy w wybranym zawodzie.

Współpraca z nowoczesnymi firmami

Nowoczesne firmy powinny współpracować z uniwersytetem i aktywnie uczestniczyć w kształceniu młodych studentów – przyszłych pracowników. Tym sposobem przedsiębiorstwa pomagają studentom w płynnym wejściu na rynek pracy. Jednocześnie zapewniają sobie wykwalifikowaną i sprawdzoną młodą kadrę. Trzy strony naszego systemu: studenci, uczelnie i przedsiębiorstwa angażują się we współpracę i czerpią dalekosiężne korzyści.

Współpraca z uczelnią może polegać na organizowaniu zajęć praktycznych w miejscu pracy, staży lub profesjonalnych wykładów ze specjalistami. Połączenie tych możliwości przyniesie najlepszy efekt. Studenci znajdą pracę w nowoczesnym przemyśle, firmy zdobędą zaufanych i sprawdzonych pracowników, a uczelnie uzupełnią program studiów o nowe przydatne treści.

Korzyści uniwersyteckiego systemu dualnego

Wybrane formy współpracy z firmą podczas roku akademickiego przynoszą studentom odpowiednie korzyści. Jest to oczywiście również wynagrodzenie za staż lub praktyki, ale przede wszystkim możliwość konfrontacji wiedzy akademickiej z praktyką oraz przyjazne warunki rozpoczęcia kariery. Tak przygotowane osoby mają gwarancję stabilnego zatrudnienia w wybranym i znanym już przedsiębiorstwie.

Firma zatrudniająca studentów-praktyków nie musi angażować się w rekrutację młodych pracowników, ponieważ najlepszym procesem przygotowania do pracy na wybranych stanowiskach będą zajęcia, wykłady i stały kontakt z uczelnią. Wspólna nauka, praktyka i zdobyte zaufanie tworzy najlepsze podwaliny skutecznej współpracy.

Przeczytaj więcej o studiach dualnych: https://edunet-poland.pl/studia-dualne-model-studiowania/

Przyszłość absolwentów

Wydaje się, że system kształcenia dualnego to przyszłość naszego rynku pracy. Metoda przejęta z rynku niemieckiego pozwala na odpowiednie przygotowanie pracownika i spełnienie oczekiwań pracodawcy. Do mocnych stron tego rozwiązania należy również obniżenie wskaźników bezrobocia, unowocześnienie wiedzy uniwersyteckiej oraz oswojenie tematyki przemysłu wśród młodych osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Metody kojarzone z kształceniem zawodowców idealnie sprawdzą się również na uczelniach, gdzie studenci spędzają zwykle 5 lat, podczas których rynek pracy w ich zawodzie dynamicznie się rozwija. Wykorzystajmy studia dualne i pozwólmy studentom na stały rozwój oraz opuszczenie uniwersytetu z zapewnioną pracą zgodną z wykształceniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here