Niebezpieczne chwasty trawiaste

W uprawach zbożowych często występują chwasty trawiaste, dobrym przykładem będzie w tym przypadku życica trwała, jest to chwast dorastający do około 60 cm.

Oczywiście jest ona także hodowana jako roślina uprawna, jednak konkurując ze zbożem czy też innym innymi roślinami uprawnymi może wyrządzić pewne szkody w plonach. Jest to roślina, która wzrasta przy dość niskich temperaturach, dlatego też może pojawiać się wczesną wiosną, dodatkowo może zacząć kiełkować wcześniej niż inne rośliny.Życica trwała ekspansywny chwast w uprawach zbożowych.

Chwasty trawiaste mogą być usuwane za pomocą metody chemicznej, w tym przypadku możemy zastosować bardzo skuteczne herbicydy selektywne, dzięki nim możemy pozbyć się życicy z naszych upraw rolnych. Naturalnie herbicydy będą działały w sposób selektywny, dzięki temu mogą działać niekorzystnie jedynie na chwasty, przy czym nie będą negatywnie oddziaływały na rośliny uprawne. Dlatego też bardzo szeroko wykorzystywane są w rolnictwie, mogą przyczynić się do wzrostu plonów w rozmaitych uprawach.

Życica trwała jest gatunkiem dość inwazyjnym, może pojawiać się w dużych kępach w naszych uprawach, często spotkamy ją na łąkach, w pobliżu pól uprawnych, może rozsiewać się na inne uprawy. Dużym zagrożeniem może być jej występowanie w uprawach zbóż, jest to trawa która rośnie dość wysoko, dlatego też będzie mocno konkurowała ze zbożem o światło, wodę czy też różnego rodzaju składniki znajdujące się w glebie. Ze względu na to, że jest to roślina wieloletnia, będzie odrastała co roku, dlatego też niekiedy możemy mieć problem z pozbyciem się jej z naszych upraw. Naturalnie możemy wykorzystać także metody mechaniczne, pielenie, usuwanie za pomocą bronowania czy też głębokiego przyorania gleby. Warto zwrócić uwagę, iż życica trwała jest gatunkiem ekspansywnym, może doprowadzić niekiedy do wyniszczenia całych upraw. Dlatego też warto wprowadzić działania prewencyjne, polegające na stosowaniu herbicydów wczesną wiosną, dodatkowo także dobrym pomysłem będzie użycie ich jesienią po zbiorach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here