System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 to najpopularniejsza norma na świecie. Do tej pory certyfikat ISO 9001 uzyskało już ponad milion organizacji. Normę tą można stosować zarówno w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, jak i organizacjach pożytku publicznego. Jest ona uniwersalna i można ją wdrożyć w każdej organizacji niezależnie od wielkości, zakresu działania, branży, czy lokalizacji.

Wdrożenie i utrzymanie tego systemu wymaga pracy wszystkich osób w firmie. Największy udział w pracach związanych z SZJ mają pełnomocnik kierownictwa ds Systemu Zarządzania Jakością oraz audytor wewnętrzny.

Pełnomocnik kierownictwa

Jest to osoba, która reprezentuje kierownictwo firmy wobec jednostki certyfikującej, która przeprowadza ocenę zgodności z wymogami normy. Pełnomocnik zajmuje się nadzorowaniem wszelkich prac podczas wdrożenia systemu  w organizacji. Jego rola jest bardzo ważna zarówno przy pierwszym wprowadzaniu zasad normy, jak i podczas utrzymywania systemu.

Audytor wewnętrzny

Osoba pełniąca tą rolę zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i przeprowadzaniem audytu. Audytor wewnętrzny ISO powinien znakomicie znać wymogi normy oraz całą metodologię audytowania. Odpowiednią wiedzę i umiejętności można zdobyć biorąc udział w kursie ISO 9001. Podczas takiego szkolenia kandydaci na audytorów poznają szczegółowe wymagania ISO 9001 i uczą się planowania, przeprowadzania oraz raportowania audytu. Ważną częścią kursu są ćwiczenia praktyczne oraz dyskusje dotyczące najczęstszych problemów podczas przeprowadzania kontroli. Kurs iso 9001  (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/aktualnosci/ostatnie-miejsca-na-szkolenie-audytora-wiodacego-iso-9001-rej-w-irca/) dla audytorów wewnętrznych jest organizowany przez jednostki certyfikujące. Osoby, które go ukończą są dobrze przygotowane do pracy audytora w różnego rodzaju organizacjach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here