Nowoczesna technologia przyszłością uczelni wyższych w Krakowie

W dzisiejszych czasach ciągłe udoskonalanie systemu nauczania przez uczelnie wyższe jest niezwykle istotne. Krakowska Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki dąży do kształcenia w odpowiedni i innowacyjny sposób przyszłych absolwentów. Wykorzystywane są do tego nowoczesne technologie.

Jak uczy WSEI – innowacyjna uczelnia w Krakowie?

WSEI oferuje studentom wygodne i nowoczesne sale, mające rozmaite pomoce naukowe. Biblioteka uczelniana jest bogato wyposażona w rozmaite potrzebne publikacje naukowe, dzięki którym studenci mogą poszerzać zakres swojej wiedzy. Wiele z nich dostępnych jest on-line, więc może z nich korzystać wiele osób na raz. W bibliotece istnieje także możliwość wypożyczenia laptopa na potrzeby nauki. Czytelnia jest wyposażona w nowoczesne komputery ułatwiające kształcenie się i wyszukiwanie potrzebnych materiałów.

Park Technologiczny sercem WSEI

Na potrzeby wsparcia rozwoju projektów IT studentów oraz naukowych pracowników, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki stworzyła wyjątkowe miejsce – Park Technologiczny. Jest to innowacyjne miejsce, które łączy biznes z nauką. W tym miejscu następuje wdrożenie nowoczesnych technologii, które wpływają na kreowanie rynku komercyjnego.  W Parku nawiązuje się współpracę z kreatywnymi, inteligentnymi i pracowitymi osobami – słowem – z najlepszymi. Tutaj osoby z ciekawymi pomysłami mogą uzyskać przestrzeń, wsparcie oraz zaplecze do zrealizowania swoich projektów. Ci, którzy wyróżnią się na tle innych, mogą otrzymać ofertę odbycia stażu albo praktyk w Parku Technologicznym Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Niekonwencjonalne metody nauczania

Poza Parkiem, studenci rozmaitych kierunków WSEI mogą wykorzystywać nowoczesne technologie do nauki. Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i przyzwyczajeniom młodych ludzi. Do dyspozycji studentów jest wykształcona kadra naukowa, która jest skrupulatnie rekrutowana. Wykładowcy są praktykami swoich dziedzin, dzięki czemu rzeczy, które przekazują studentom mają ogromną wartość. Kadra dydaktyczna otwarta jest na dialog ze swoimi podopiecznymi i wspólne projekty.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki przygotowała dla studentów także wymianę studencką Erasmus, co pozwala nabyć wiele praktycznych umiejętności i nowych zdolności, a także wymieniać doświadczenia z obcokrajowcami. Uczelnia realizuje kształcenie także w języku angielskim, co zdecydowanie podnosi prestiż nauki.

We WSEI stawiamy na praktykę, dlatego wiele z zajęć stanowią warsztaty, konwersatoria i laboratoria. Studenci mają możliwość ukończenia certyfikowanych kursów Microsoft oraz Stowarzyszenia Księgowych Polskich. Aby ułatwić absolwentom zdobycie pracy, stworzono Biuro Karier.

Prestiżowa szkoła w Krakowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki poprzez stosowane nowoczesne technologie nauczania jest prestiżową uczelnią, która gwarantuje osiągnięcie sukcesu i rozwinięcie skrzydeł na rynku pracy. Przekłada się to na sukces szkoły i jej niezwykle sporą popularność. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here