I

W Polsce istnieją różne rodzaje działalności gospodarczej. Każda z nich różni się od siebie od kilkoma ważnymi aspektami jak ilość wspólników, obroty roczne, formy opodatkowania, czy też odpowiedzialność finansowa w razie problemów finansowych firmy lub jej upadłości.

Istotne jest, aby dobrać odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej do faktycznych potrzeb nie tylko pod względem funkcjonowania firmy, ale także kapitału założycielskiego przez jednego lub kilku wspólników.

Jaki rodzaj firmy założyć ?

Indywidualna działalność gospodarcza

Jest to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności w Polsce. W świetle przepisów przedsiębiorca to osoba fizyczna niebędąca osobą prawną, która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą. Firma może występować pod konkretną nazwą połączona z imieniem i nazwiskiem właściciela, bądź też pod samym imieniem nazwiskiem utożsamiając bezpośrednio z samym właścicielem firmy. Ważną kwestią odróżniającą taki rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ to bezpośrednio sam właściciel bezpośrednio odpowiada nie częścią majątku a całym swoim majątkiem prywatnym. Dług ten dodatkowo może obarczać współmałżonków jeżeli nie mają podpisanej między sobą notarialnie potwierdzonej rozdzielności majątkowej. Pracodawca posiada w tym przypadku w pełni prawa zatrudniania pracowników, jak i współpracy z innymi przedsiębiorcami bez ograniczeń.

Spółdzielnia

To forma zrzeszenia nieograniczonej ilości osób. Do założenia spółdzielni zgodnie z prawem trzeba 10 osób fizycznych lub 3 osób prawnych (czyli na przykład spółek z o.o.). Ilość członków może być prawie dowolna, jednak nie może zejść poniżej poziomu założycielskiego, czyli 10 osób fizycznych lub 3 osób prawnych. W spółdzielni można stworzyć zarząd oraz radę nadzorczą, która będzie zarządzała całym funkcjonowaniem spółdzielni, jej finansami, zobowiązaniami czy większą ilością członków.

Majątek spółdzielni można podzielić na:

 • fundusz udziałowy, który pochodzi z wpłat udziałów członków.

 • fundusz zasobowy, który powstaje z wpisowego, innej nadwyżki czy dodatkowych źródeł dochodów spółdzielni.

 • Fundusz wykładów, który pochodzi z wkładów w spółdzielnie przez członków.

Istotnym faktem, jest to, że członkowie spółdzielni odpowiadają majątkiem tylko wniesionym w spółdzielnię, tak więc wszystkie dodatkowe zobowiązania rozłożone są wobec majątku spółdzielni. Natomiast wszystkie dochody są wypłacone członkom zgodnie z ilością posiadanych udziałów.

Spółka jawna

Jest to spółka nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadające zdolności prawne. Jest to spółka, w której każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy, jednak zanim wierzyciel będzie domagał się zajęcia wierzytelności z prywatnego majątku musi najpierw w pełni wykorzystać majątek należący bezpośrednio do spółki.

Spółka cywilna

Podobnie jak spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. I tak jak w przypadku spółki jawnej współwłaściciele odpowiadają majątkiem spółki jak i własny. Jednak w spółce to wspólnicy posiadają odpowiedzialność prawną, więc na wszystkich fakturach i umowach widnieją imiona i nazwiska wszystkich współwłaścicieli. Spółka taka może być związana w celach zarobkowych lub niezarobkowych, na określony lub nie określony czas. Do stworzenia spółki nie ma wymaganych wkładów finansowych. Wszystkie regulacje odnośnie włożonego majątku, odpowiedzialności za przyszłe zyski i straty reguluje sama umowa spółki niezależnie od wkładu wniesionego do utworzonego spółki.

Spółka komandytowa

Jest to rodzaj spółki, która ma za zadanie prowadzenie działalności gospodarczej ale bez osobowości prawnej. Przeważnie taka formę wybiera się w przejściowym stadium między spółkami osobowymi a kapitałowymi.

Spółka komandytowo-akcyjna

Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych spółek osobowych. Łączy ze sobą zarówno cechy spółki komandytowej jak i spółki akcyjnej. Taka spółka działa w oparciu o statut, który może być utworzony w formie aktu notarialnego.

Spółka partnerska

Jest to jedna z najbardziej popularnych form wybieranych w momencie kiedy wspólnicy otwierają firmę w celu wykonywania jednego z wolnych zawodów.

Do wolnych zawodów należą:

-adwokat

 • architekt
 • aptekarz
 • lekarz
 • lekarz stomatolog
 • lekarz weterynarz
 • pielęgniarka, położna
 • inżynier budowlany
 • notariusz
 • radca prawny
 • księgowy, biegły rewident
 • doradca podatkowy
 • broker ubezpieczeniowy
 • rzeczoznawca majątkowy
 • rzecznik patentowy
 • tłumacz przysięgły

Spółka partnerska jasno określa odpowiedzialność, w której każdy ze wspólników odpowiada za własne zobowiązania. A tym samym dochody wspólników są rozliczane proporcjonalnie względem osobnych przychodów i kosztów z nimi związanych.

Spółka akcyjna

Jest to rodzaj spółki podzielonej na równą ilość akcji. Istnieje możliwość notowania akcji na rynku jakim dla przykładu GPW. Spółka posiada osobowość prawną, jednak akcjonariusze nie odpowiadają innym majątkiem, poza kwotą jaką zainwestowali w kupno akcji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to forma spółki w której wspólnicy nie odpowiadają za długi zaciągnięte wobec wierzycieli, poza wkładem wniesionym w spółkę. Tak więc współwłaściciele nie odpowiadają za długi spółki względem wierzycieli, chyba że ich zaniechania są tak duże, że sami doprowadzili spółkę do takiej kondycji finansowej. Wtedy sąd decyduje o odpowiedzialności finansowej z prywatnego majątku danego współwłaściciela.

Podsumowując w Polsce istnieje wiele form prowadzenia działalności gospodarczej, właściwy wybór nie jest łatwy, jednak należy pamiętać aby dobrać odpowiednią formę zgodnie z prowadzona działalnością, jak i oczekiwaniami akcjonariuszy czy wspólników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here