Spłacasz już jakieś kredyty lub pożyczki w różnych instytucjach? Zastanów się wobec tego nad skorzystaniem z kredytu konsolidacyjnego i korzyści jakie za nim idą. W ten sposób zamienisz kilka płatności na jedną, a przy tym obniżysz łączną wysokość miesięcznych rat.

Środki pozyskane w ramach kredytu konsolidacyjnego są przeznaczane na jednorazową spłatę wszystkich lub części posiadanych zobowiązań kredytowych. Tymi zobowiązaniami mogą być na przykład kredyty ratalne, gotówkowe, mieszkaniowe, czy też zadłużenie na karcie kredytowej oraz rachunku bieżącym; nie mogą zaś – pożyczki zaciągnięte w parabankach. Konsolidacją nie są również obejmowane kredyty, w przypadku których istnieją zaległości w spłacie rat. Pytanie zatem, jakie dokładnie korzyści zapewnia kredyt konsolidacyjny i kiedy opłaca się z niego skorzystać?

Istota kredytu konsolidacyjnego

By skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, klient musi przejść przez standardową procedurę kredytową, w ramach której badana jest jego sytuacja finansowa, wysokość i specyfika obecnego zadłużenia, a także historia spłaty wcześniejszych zobowiązań. Wszystkie te kwestie wpływają na ostateczny kształt oferty kredytu, jaka zostanie mu zaproponowana przez bank.

Analizując przedstawione warunki konsolidacji, klient powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na takie parametry jak: wysokość nowego, jednolitego oprocentowania zadłużenia oraz długość okresu jego spłaty. Ten pierwszy element zależy od poziomu średniego oprocentowania konsolidowanych zobowiązań, a także nowego terminu spłaty kredytu. Poza tym, musi uwzględnić również wszelkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego, czyli między innymi: opłatę przygotowawczą, wysokość odsetek, składkę ubezpieczenia kredytu oraz ewentualnie prowizję za wcześniejszą spłatę dotychczasowych zobowiązań. Dopiero wówczas można bowiem ocenić, czy przeprowadzenie konsolidacji będzie w ogóle opłacalne.

Jakie korzyści daje konsolidacja kredytów?

Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu, kredytobiorca może w optymalny sposób wydłużyć okres spłaty zobowiązań oraz uzyskać taką wysokość miesięcznej raty kredytowej, która będzie niższa od sumy wszystkich dotychczas spłacanych co miesiąc rat. Poza tym, przeniesienie kilku kredytów do jednego banku pozwoli mu łatwiej i wygodniej obsługiwać spłatę zadłużenia. W końcu w tym wypadku zamienia on kilka rat, płaconych w różnych wysokościach i w różnych terminach, w jedną – płaconą jednemu kredytodawcy. Ponadto, w ramach kredytu konsolidacyjnego może również w razie potrzeby pozyskać dodatkową gotówkę, którą może wykorzystać na dowolny cel.

Dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Podkreślenia wymaga fakt, że na rynku występują dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych: hipoteczny oraz gotówkowy. Ten pierwszy, wiąże się z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na rzecz banku. Pozwala uzyskać bardzo długi okres kredytowania (nawet do 25 lat) i najczęściej jest zaciągany w sytuacji, gdy suma zobowiązań objętych konsolidacją sięga setek tysięcy złotych. Natomiast gotówkowy kredyt konsolidacyjny udzielany jest na krótszy okres i niższą kwotę (w niektórych instytucjach, takich jak Deutsche Bank, jego kwota może jednak sięgać nawet 200 tys. złotych – https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/db-kredyt-konsolidacyjny.html).

O czym jeszcze warto pamiętać?

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy warunki spłaty posiadanych przez klienta zobowiązań są wyraźnie mniej atrakcyjne w porównaniu z obecnymi ofertami banków. Będzie ono również pomocne w sytuacji, gdy suma miesięcznych rat kredytów i pożyczek jest na tyle wysoka, że utrudnia dłużnikowi sprawne zarządzanie domowym budżetem. Trzeba jednak podkreślić, że konsolidacja jest sposobem na obniżenie ryzyka pojawienia się problemów ze spłatą zadłużenia a nie na ich rozwiązanie – niestety, kłopotom z długami nie jest w stanie zaradzić kolejny kredyt.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here