Dobry pracownik to zmotywowany pracownik. Dzięki odpowiedniej motywacji zespołu pracowniczego można wpłynąć na wzrost efektywności pracy poszczególnych pracowników, co z kolei realnie przełoży się na większe zyski dla firmy. Jak skutecznie motywować podwładnych aby dawali z siebie sto procent możliwości? Oto kilka wskazówek.


Jak motywować podwładnych

Piramida potrzeb Maslowa

Każdy człowiek, to taki skomplikowany organizm, który do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje nie tylko odpowiedniego paliwa i odpoczynku ale również i zaspokojenia potrzeb. Maslow w oparciu o swoje długoletnie badania skonstruował hierarchie ludzkich potrzeb, którą przedstawił w graficznym układzie piramidy. Założenie jest takie – że im niższy poziom, tym bardziej fundamentalne potrzeby. Wielu spośród najlepszych managerów w procesie motywowania swojej kadry pracowniczej posługuje się piramidą Masłowa. Jeden z wniosków jest taki, że aby skutecznie zaspokoić potrzeby ludzkie znajdujące się na szczycie piramidy, to wcześniej należy zadbać o to, aby zaspokojone zostały potrzeby fundamentalne. W przeciwnym razie wszelkie działania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu.

Potrzeby fizjologiczne

Potrzeby pierwszej i najważniejszej kategorii to potrzeby fizjologiczne. Zaliczają się do nich między innymi mieszkanie czy pożywienie. W jaki sposób pracodawca może zadbać o realizację tych potrzeb? Podstawowym warunkiem motywacyjnym w tym zakresie jest godna płaca. Pracownik, który otrzymuje najniższą możliwą stawkę godzinową, nie będzie dawał z siebie wszystkich możliwości, gdyż jego głowę zaprzątać będą myśli o tym jak przetrwać od pierwszego do pierwszego.

Potrzeby bezpieczeństwa

W tym przypadku bardzo istotna jest gwarancja zatrudnienia. Chcąc stworzyć pracownikom poczucie bezpieczeństwa najlepiej jest zaproponować im umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli pracownik wykonuje swoje zadania w oparciu o umowę cywilnoprawną i z miesiąca na miesiąc żyje w ciągłej niepewności czy będzie miał pracę, to trudno wymagać od niego pełnej efektywności.

Potrzeba przynależności

Kluczową rolę dla efektywności pracy całego zespołu ma stopień integracji pracowników. Osoby, które praktycznie się nie znają, nie są w stanie zbudować więzi w zespole, co przekłada się na dużo niższą wydajność. Jednym z najlepszych sposobów na zacieśnienie więzi w zespole są wyjazdy integracyjne. Firmy eventowe mają obecnie bardzo rozbudowaną ofertę takich imprez – może to być na przykład wspólna gra w paintball lub też zawody sportowe dla całych rodzin. Coraz bardziej popularny staje się także wolontariat pracowniczy – przedstawiciele firmy dostają od szefa dzień wolny, który wspólnie przeznaczają na jakiś szlachetny cel – na przykład na zespołową pomoc w schronisku dla osób wykluczonych społecznie.

Potrzeba uznania

Potrzeba uznania, mimo iż znajduje się praktycznie na samym szczycie piramidy Maslowa, to jest jedną z ważniejszych potrzeb, na które odpowiedzieć może kadra kierownicza w firmie. Realizacja tej potrzeby może opierać się chociażby na publicznych pochwałach pracowników przed całym zespołem w momencie osiągnięcia sukcesu. Doskonałą formą wyrażenia uznania i wdzięczności pracownikom za ich efektywne działania są również premie i dodatki do wypłaty.

Potrzeba samorealizacji

Coraz więcej dużych firm dostrzega potencjał jaki tkwi w samorozwoju pracowników. Jeżeli pracownik ma na głowie za dużo obowiązków, to nie ma czasu na realizację własnych pasji czy zainteresowań, przez co staje się przemęczony i znudzony wykonywanymi obowiązkami. Powinien być zachowany bilans pomiędzy wydajną pracą a obciążeniem konkretnej jednostki. Doskonałym pomysłem na mobilizację pracowników do rozwoju są kursy czy szkolenia finansowane przez firmę – na przykład opłacone lekcje języka obcego.

Efektywna motywacja pracowników

Chcąc efektywnie motywować pracownika do lepszej i wydajniejszej pracy, należy w pierwszej kolejności zaspokoić jego podstawowe potrzeby. Doświadczony manager zwróci jednak uwagę też na to, że każdy pracownik jest odrębną jednostką, która posiada indywidualne potrzeby, dlatego też nie można postępować zawsze według jednego szablonu – warto poświęcić trochę czasu na to, aby poznać który obszar dla danego pracownika jest najważniejszy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here