Audytor to coraz częściej poszukiwany pracownik. Wiele firm wdraża kolejne certyfikowane normy i aby utrzymać systemy konieczne jest przeprowadzanie audytów wewnętrznych, czy recertyfikacyjnych. Osoby przeprowadzające kontrole specjalizują się  w określonej normie np. audytor systemu zarządzania jakością, czy audytor wiodący ISO 50001, czyli normy odpowiadającej za System Zarządzania Energią.

W tym krótkim tekście przedstawiam proste kroki, które należy wykonać, aby rozpocząć swoją karierę jako audytor.

Wykształcenie

Normy ISO dotyczą bardzo różnych obszarów i żeby prawidłowo je kontrolować należy nie tylko doskonale znać wytyczne, ale też posiadać podstawową wiedzę z danej dziedziny. Przykładowo audytor wiodący ISO 50001 powinien znać zagadnienia związane z ochroną środowiska, energią, technologią produkcji, a często nawet z budownictwem.

Doświadczenie w branży

Aby być dobrym audytorem powinno się mieć też doświadczenie w branży, którą zamierzamy kontrolować. Znając pewne zagadnienia z pozycji pracownika łatwiej jest później stworzyć plan, rozmawiać z ludźmi w firmie i prawidłowo przeprowadzić audyt.

Znajomość normy

Przeprowadzanie audytu wymaga doskonałej znajomości danej normy. Ważne jest tutaj nie tyle nauczenie się wytycznych na pamięć. Ale bardziej rozumienie systemu jako całości oraz poszczególnych jego elementów i umiejętność przełożenia teorii na praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwie.

Umiejętności audytorskie

Warto wiedzieć, że metodologia przeprowadzania audytów jest także ściśle określona w normach ISO. Aby kontrola była wykonana prawidłowo należy najpierw przyswoić sobie i przećwiczyć wszystkie zagadnienia z tym związane. Pomocne może być wzięcie udziału w specjalnym szkoleniu. Jednostki certyfikujące często przeprowadzają takie kursy, które są przeznaczone dla kandydatów na audytorów danej normy np. audytora wiodącego ISO 50001. (https://szkolenia.bureauveritas.pl/e03-audytor-wiodacy-iso-50001-rej-cqiirca/) Uczestnicy mają szansę usystematyzować wiedzę na temat danego systemu certyfikowanego, a także poznać metodologię przeprowadzania audytu. Bardzo cenne są dyskusje dotyczące najczęstszych problemów oraz praktyczne ćwiczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here