Pedagog szkolny

Pedagog zawód przyszłości

Kolejne pokolenia zmagają się z problemami zależnymi choćby od momentu historii czy klimatu, w którym mieszkają. Często są to problemy uniwersalne, powtarzające się dla wszystkich rodzin, niezależnie od miejsca w jakim żyją.   Wśród ludzi młodych dość powszechne są problemy związane z nauką, relacjami z rówieśnikami, okresem dojrzewania, niestabilną sytuacją rodzinną i innymi czynnikami, które zdarzają się bez względu na czas i miejsce. Osobną grupę stanowią problemy osób dotkniętych chorobami, dysfunkcjami, czy też zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi. Tu również trudno dopatrywać się przyczyn w otaczającym świecie, bowiem wiele z nich dotyka ludzi od wielu pokoleń Niektóre stanowią obciążenie od momentu urodzenia, inne powstają w wyniku przeżyć czy wypadków losowych.

Niestety oprócz znanych problemów, z którymi w mniejszym czy większym stopniu ludzie już potrafią sobie radzić, wyzwaniem są nowe, wcześniej nieznane zagrożenia. Mogą to być psychologiczne problemy młodych osób, dotkniętych falą hejtu w sieciach społecznościowych w Internecie. Szybkość rozprzestrzenienia się i zasięg treści negatywnych lub ośmieszających, może w krótkim czasie doprowadzić do tragedii i poważnych problemów psychicznych osób, które padają ofiarą takiego zachowania. Problemem młodzieży, rodziców i pedagogów, jest także łatwy dostęp do dopalaczy i innych, nieznanych substancji odurzających, o działaniu silnie uzależniającym i niszczącym zdrowie psychiczne oraz fizyczne człowieka.

MEN wprowadza ustawę zwiększającą  dostępność pedagogów

Narastające, trudne problemy nieznane wcześniej nauczycielom, rodzicom i młodym ludziom, wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań. Dorośli podejmują działania zapobiegawcze i edukacyjne, często pracując z ludźmi bardzo młodymi. Dyrektorzy placówek oświatowych natomiast  zwiększają liczbę etatów dla pedagogów szkolnych, ponieważ współczesne problemy wychowawcze wymagają podjęcia specjalistycznych działań. Pedagog obecny w szkole na stałe, daje większą gwarancję wczesnego wykrywania patologii, odpowiedniej pomocy ofiarom agresji, hejtu a także problemów w domu. Dodatkowo MEN pracuje nad ustawą, która ma zagwarantować wparcie psychologów i pedagogów dzieciom, wymagającym natychmiastowego wsparcia.  Liczba etatów dla szkolnych pedagogów będzie więc rosła, tak by każde dziecko miało szansę skorzystać z pomocy w dogodnych godzinach.

Czy uczelnie są gotowe na decyzje MEN o zwiększeniu liczby zatrudnienia pedagogów?

Aby zdobyć gwarancję wykształcenia, które pozwoli wejść do zawodu i podjąć pracę z najlepszym przygotowaniem pedagogicznym, warto sprawdzić jaki rodzaj zajęć oferuje dana placówka. Istotne jest czerpanie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej od osób z doświadczeniem. Taki – praktyczny model kształcenia przyszłych pedagogów, przyjęła Wyższa Szkoła Bankowa http://www.wsb.pl/ . Pedagogikę w WSB można studiować na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. Dodatkowym atutem tej uczelni jest szeroki wybór specjalizacji pedagogicznych. . Na studiach  I stopnia w trybie stacjonarnym i zaocznym w opolskim oddziale WSB,  kandydaci mają do wyboru, oprócz pedagogiki wczesnoszkolnej, także specjalizację praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, a także współczesnych problemów społecznych, Wyższa Szkoła Bankowa uruchomiła kierunek studiów podyplomowych oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną https://www.wsb.pl/opole/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/oligofrenopedagogika-edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna.  Studia na tym kierunku prowadzone są w formie warsztatów, co zdecydowanie ułatwia przyswajanie wiedzy  oraz uczy formy zajęć adekwatnej do terapii pedagogicznej.  Absolwenci  zyskują kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci i młodzieży  z dysfunkcjami i z niepełnosprawnością intelektualną. Umożliwiają zdobycie uprawnień do pracy  w placówkach, w których realizowane jest kształcenie specjalne (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna).

Szkoły będą zatrudniać więcej pedagogów

Apel dyrektorów szkół, o zwiększenie liczby etatów dla pedagogów szkolnych, ma mocne uzasadnienie we współczesnej sytuacji w szkołach i innych placówkach oświatowych. MEN ustawowo narzuci taki obowiązek na szkoły i samorządy je finansujące, aby pedagog był obecny w każdej szkole Warto więc, znając te dane, już w najbliższym semestrze rozpocząć studia pedagogiczne. W WSB oprócz nauki można przekonać się czym jest pasja do tego zawodu – zajęcia prowadzą wykwalifikowani pedagodzy w wieloletnim doświadczeniem, którzy z powodzeniem pokażą studentom blaski i cienie tego zawodu.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here